/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Bitcoin Miners đã bán ra trong 30 ngày qua - HiddenGem Team

Bitcoin Miners đã bán ra trong 30 ngày qua

Insights

Bitcoin Miners đã bán ra trong 30 ngày qua

Insights

Bitcoin Miners đã bán ra trong 30 ngày qua

Insights

Bitcoin miners đã bán một phần tài sản nắm giữ của họ trong 30 ngày qua sau nhiều tháng tích lũy, dữ liệu từ nhiều nguồn cho thấy.

  • Miner Net Position Change cho thấy sự thay đổi ròng trong nguồn cung bitcoin do miner addresses nắm giữ. Thanh màu đỏ cho biết thời gian bán, trong khi thanh màu xanh lá cây cho biết thời gian tích lũy.
  • Chỉ số này đã giảm hơn 1.660 Bitcoin vào thứ Bảy và 1.733 Bitcoin vào Chủ nhật, theo công cụ phân tích Glassnode. Con số này lên tới hơn $147M theo giá hiện tại, theo công cụ theo dõi CoinGecko.
  • Đợt giảm giá cuối tuần là đợt đầu tiên vào năm 2022, sau đợt bán trước đó vào tháng 11/2021.
  • Trong 2 tháng qua, miners đã liên tục tích lũy Bitcoin ngay cả khi giá giảm từ $55.000 xuống còn $35.000, công ty nghiên cứu Delphi Digital cho biết trong một daily note.
  • “Với đợt pump cuối tuần, các miners đang bắt đầu giảm lượng BTC nắm giữ của họ khi Miner Net Position Change chuyển sang tiêu cực lần đầu tiên sau 2 tháng,” – các nhà phân tích viết.
  • Việc bán ra trong 30 ngày qua có thể đã góp phần làm giảm giá Bitcoin, vì tài sản này đã chạm mức $32.000 vào tuần cuối cùng của tháng Giêng. Kể từ đó Bitcoin đã phục hồi chạm mức $45.570 vào thứ Ba.
  • Bitcoin mining là quá trình khám phá các blocks mới, xác minh các giao dịch và thêm chúng vào Bitcoin blockchain.
  • Miner mô tả một cách rộng rãi một thực thể sử dụng tài nguyên máy tính mạnh để xác thực mạng và đổi lại kiếm được bitcoin như một phần thưởng. Việc duy trì các hệ thống như vậy rất tốn kém và các miners định kỳ bán phần nắm giữ để trang trải chi phí.