/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Bitcoin Lightning Network không ngừng phát triển - HiddenGem Team

Bitcoin Lightning Network không ngừng phát triển

News

Bitcoin Lightning Network không ngừng phát triển

News

Bitcoin Lightning Network không ngừng phát triển

News

Dung lượng kênh công khai của Lightning Network hiện tại là 3.539 bitcoin và nó tiếp tục tăng hơn 30% hàng năm.

“Bản thân Bitcoin không thể mở rộng quy mô để mọi giao dịch tài chính trên thế giới được phát cho mọi người và được đưa vào blockchain. Cần phải có một phiên bản mới của các hệ thống thanh toán có trọng lượng nhẹ và hiệu quả hơn. ” – Hal Finney

Trong Daily Dive của ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem xét sự phát triển của mạng lưới Bitcoin Lightning. Lightning Network là một giải pháp mở rộng quy mô layer hai phi tập trung được xây dựng trên mạng Bitcoin cho phép thanh toán rẻ giữa các đối tác. Về cơ bản, Lightning Network có thể được coi như một thanh tab giữa các đối tác, với việc mở và đóng tab tương đương với một giao dịch bitcoin trên chuỗi. Cụm từ “tab thanh” được diễn tả cho việc xây dựng yêu cầu thanh toán bằng cách sử dụng ví đa năng 2 trong 2, cho phép người dùng kiểm soát tiền của họ trong trường hợp có đối tác thù địch.

Mặc dù Daily Dive của ngày hôm nay sẽ không đi sâu hơn vào cơ chế kỹ thuật của Lightning Network, nhưng bạn có thể tìm thấy thông tin bổ sung tại đây.

Mặc dù Lightning Network cho phép các kênh riêng tư giữa các đối tác, nhưng tổng số dư bị khóa trong các kênh này không phải là công khai, điều này có thể tự giải thích. Do đó, trong phân tích của chúng tôi, chúng tôi sẽ tập trung vào dung lượng kênh công cộng, nhưng điều quan trọng cần nhớ là điều này không tính đến các kênh tiềm năng lớn được thiết lập giữa các đối tác là kênh riêng tư.

Tại thời điểm viết bài, dung lượng kênh công khai hiện tại là 3.539 BTC. Khung bên dưới hiển thị tốc độ tăng trưởng trong 30 ngày, hiển thị tốc độ tăng trưởng không ngừng của Lightning Network trong ba năm trước đó.

Tăng trưởng cao nhất vào năm 2021 trong vòng hai năm qua, với mức tăng trưởng 30 ngày đạt mức tăng trưởng hàng năm cao nhất gần 348% vào tháng 8 năm ngoái. Kể từ đó, tốc độ tăng trưởng về dung lượng kênh công cộng đã chậm lại nhưng vẫn đang tăng trên 30% hàng năm khi tính trung bình tăng trưởng trong 30 ngày qua.