/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Bitcoin lightning network hoạt động trên Cash App - HiddenGem Team

Bitcoin lightning network hoạt động trên Cash App

News

Bitcoin lightning network hoạt động trên Cash App

News

Bitcoin lightning network hoạt động trên Cash App

News

Dịch vụ thanh toán di động Cash App thông báo rằng Lightning Network hiện đã có thể được sử dụng để chuyển Bitcoin (BTC) thông qua ứng dụng. Với tính năng mới, người dùng có thể gửi BTC của họ đến bất kỳ địa chỉ Lightning hoặc BTC nào.

Một vài tuần trước, công ty đã thông báo trong ứng dụng rằng họ đã tích hợp Lightning Network . Giờ đây, người dùng của nó cuối cùng cũng có thể sử dụng tính năng này và tận dụng những lợi ích mà Bitcoin Lightning Network mang lại cho các giao dịch BTC hàng ngày.

Để sử dụng Lightning Network trên Cash App, người dùng cần quét Lightning QR bằng máy ảnh của họ, xác nhận chi tiết thanh toán và nhấn vào “Thanh toán”. 

Lightning Network, đôi khi được gọi là Lightning hoặc LN, là một giải pháp Layer 2 mang lại khả năng mở rộng cho Bitcoin. Lightning giúp giảm tải cho Blockchain Bitcoin bằng cách tạo ra một mạng (network) riêng biệt nơi người dùng giao dịch và tạo ra các tương tác tối thiểu (ít tương tác) với blockchain Bitcoin để giảm phí và tăng tốc độ giao dịch.

Trong khi nhiều người dùng vui mừng vì họ có thể sử dụng tính năng Lightning Network thông qua Cash App của họ. Như công ty đã đề cập vài tuần trước, tính năng này sẽ có sẵn ở khắp mọi nơi ở Hoa Kỳ, ngoại trừ New York. “Tại thời điểm này, cư dân New York không đủ điều kiện để có thể sử dụng Lightning,” Cash App thông báo.

Người dùng Twitter Grublés không đồng ý. Theo ông, người dùng ở New York vẫn đủ điều kiện nếu “họ chạy nút LN của riêng họ.” Do tính chất phi tập trung của các giao dịch Bitcoin Lightning Network, nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai bất kể vị trí của họ mà không thông qua Cash App.

Cash App là một dịch vụ được phát triển và vận hành bởi Block, một công ty do Jack Dorsey thành lập. Trở lại năm 2021, Dorsey từ chức Giám đốc điều hành của Twitter. Ông đã nói rằng từ chức là một cách để cho công ty tự do khỏi ảnh hưởng của người sáng lập, nhiều người suy đoán rằng động thái này có nghĩa là Dorsey sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Bitcoin.