/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Bitcoin Core phát hành bản cập nhật có khả năng hỗ trợ chip Apple - HiddenGem Team

Bitcoin Core phát hành bản cập nhật có khả năng hỗ trợ chip Apple

News

Bitcoin Core phát hành bản cập nhật có khả năng hỗ trợ chip Apple

News

Bitcoin Core phát hành bản cập nhật có khả năng hỗ trợ chip Apple

News

Khi công nghệ trong crypto tiếp tục phát triển, phần mềm cơ bản, bao gồm cả Bitcoin Core cũng vậy.

Đặc biệt, Bitcoin Core được lập trình để xác định blockchain nào chứa các giao dịch Bitcoin hợp lệ và người dùng của nó chỉ có thể chấp nhận các giao dịch cho blockchain đó.

Trong một thông báo vào ngày 22 tháng 4, Zhixiong Pan , nhà phát triển Web3 và nhà nghiên cứu, tuyên bố rằng Bitcoin Core đã phát hành phiên bản cuối cùng của bản cập nhật 23.0, bao gồm việc bổ sung bản dựng macOS ARM. Đây có thể là bản cập nhật đầu tiên hỗ trợ Apple Silicon (dòng M1), là phiên bản Bitcoin Core của chip.

Pan phát hiện ra rằng ứng dụng Bitcoin Core đã âm thầm xuất bản phiên bản cuối cùng (mã nguồn cho bản cập nhật quan trọng 23.0) sau khi tìm kiếm kho lưu trữ GitHub và phát hiện ra bản xây dựng macOS ARM.

“Bitcoin Core đã lặng lẽ phát hành phiên bản cuối cùng (mã nguồn của bản cập nhật quan trọng 23.0), quét sơ qua GitHub Repo, lần này có vẻ như không có tính năng mới nào đặc biệt quan trọng, nhưng tôi vẫn thấy cái này: Thêm bản dựng macOS ARM , vì vậy, đây có thể sẽ là phiên bản Bitcoin Core đầu tiên hỗ trợ chip Apple Silicon (dòng M1).” 

Dự đoán rằng phiên bản đã biên dịch sẽ sớm được cung cấp và bạn sẽ có thể dùng thử tại thời điểm đó bằng cách sử dụng mã nguồn cho phiên bản 23.0.

Sử dụng chu kỳ nâng cấp nửa năm của Bitcoin Core, phiên bản tiếp theo, 24.0 dự kiến ​​vào tháng 10.

Lịch phát hành được đề xuất cho 23.0, bản phát hành chính tiếp theo của Bitcoin Core, được lên kế hoạch vào tháng 4 trở lại vào tháng 9 năm 2021.

Chính những người dùng này đảm bảo rằng Bitcoin vẫn được phân quyền vì mỗi người trong số họ chạy các nút đầy đủ của Bitcoin Core của riêng họ và mỗi nút đầy đủ đó độc lập tuân theo các quy tắc chính xác giống nhau để xác định blockchain nào là hợp lệ.