/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Binance Hỗ Trợ Polkadot Slot Auction - HiddenGem Team

Binance Hỗ Trợ Polkadot Slot Auction

News

Binance Hỗ Trợ Polkadot Slot Auction

News

Binance Hỗ Trợ Polkadot Slot Auction

News

Khuyến mãi DOT Slot Auction Warm-Up: $30M được chia sẻ trong 7 ngày

Binance sẽ tung ra chương trình khuyến mãi  DOT Slot Auction Warm-Up bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2021 lúc 13:00 (UTC). Người dùng tham gia vào chương trình khuyến mãi Warm-Up kéo dài 1 tuần sẽ nhận được phần thưởng trị giá $30M.
Thời gian hoạt động: 2021-11-04 13:00 – 2021-11-11 12:59 (UTC)
Định dạng phân phối giải thưởng: Người dùng có thể yêu cầu phần thưởng Warm-Up trên slot auction page hàng giờ. Phần thưởng trị giá $30M sẽ được phân phối 100% trong suốt thời gian hoạt động diễn ra.

Đấu giá Slot DOT là gì?

DOT Slot Auction là một cuộc đấu giá parachain dành cho hệ sinh thái Polkadot chính thức bắt đầu trên Binance vào lúc 13:00 ngày 11 tháng 11 năm 2021 (UTC). Người dùng có thể stake* DOT trên Binance và bỏ phiếu cho các dự án Polkadot parachain yêu thích của mình.
Giai đoạn khởi động về cơ bản là một môi trường tham gia do Binance phát triển để DOT holders tự làm quen với quy trình. Người dùng tham gia giai đoạn khởi động có thể giành được một phần của $30M Warm-Up Bonus.
*DOT đã staked trong Warm-Up Period không thể đổi được và sẽ bị khóa trực tiếp trong Auction Period. Nếu dự án đã chọn của bạn thành công, DOT của bạn sẽ bị khóa trong 96 tuần. Đổi lại, bạn sẽ nhận được staking rewards từ dự án bạn đã chọn. Nếu dự án đã chọn của bạn không đấu giá thành công trên slot, DOT đã staked của bạn sẽ được trả lại ví spot của bạn vào ngày 2021-12-18 (UTC).
Một số dự án cung cấp auction period rewards.
Tại sao tôi nên tham gia DOT Slot Auction Warm-Up Promotion trên Binance?
 • Thêm $30M phần thưởng sẽ được chia sẻ trong 1 tuần
 • Tìm hiểu trước về Polkadot parachain slot auction
 • Dễ sử dụng: stake và nhận rewards cao hơn trong 1 cú nhấp chuột
Quy trình DOT Slot Auction:
 • Thời gian Warm-Up: 2021-11-04 13:00 – 2021-11-11 12:59 (UTC)
 • Thời gian đấu giá: 2021-11-11 13:00 – 2021-12-16 12:59 (UTC)
 • Kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá sẽ được công bố sau khi mỗi vòng đấu giá kết thúc. Kết quả của vòng đấu giá cuối cùng (vòng 5) sẽ được công bố vào khoảng 2021-12-16 12:59 (UTC).
 • Thời gian thuê2021-12-17 – 2023-10-20 (Ngày là gần đúng, dựa trên số block cố định)
 • Số tiền Staking tối thiểu: 0,0001 DOT
 • Staking APY: Dựa trên thu nhập on-chain staking thực tế
 • Tính toán phần thưởngThu nhập trong thời gian khởi động được tính mỗi giờ và phần thưởng của bạn trong giờ được tính theo tỷ lệ DOT bạn stake trên tổng số DOT mà tất cả những người tham gia staking. Người dùng có thể nhận phần thưởng khởi động hàng giờ hoặc tích lũy.
 • Binance sẽ cung cấp giải pháp thanh khoản bằng cách phát hành BDOT. Người dùng sẽ có thể chuyển đổi DOT đã stake của họ sang BDOT với tỷ lệ 1:1. Khi thời gian thuê vị trí parachain kết thúc, người dùng có thể đổi DOT đã stake của họ bằng BDOT với tỷ lệ 1:1.
 • Người dùng sẽ có thể tự do giao dịch giữa DOT và BDOT khi BDOT có sẵn để giao dịch trên Binance. (Lưu ý: Giá giao dịch được xác định bởi thị trường và chênh lệch do giao dịch gây ra sẽ do người dùng chịu).

Điều khoản và điều kiện:

 • Có ba loại phần thưởng: Phần thưởng khởi động $30M, phần thưởng cho giai đoạn đấu giá vị trí (chỉ một số dự án) và phần thưởng cho giai đoạn thuê. Binance sẽ phân phối 100% phần thưởng cho người dùng.
 • BDOT sẽ được phát hành trong vòng 45 ngày sau khi thời gian đấu giá kết thúc và sẽ được định giá theo giá thị trường của DOT.
 • Phần thưởng trị giá $30M sẽ được phân phối 100% cho người dùng theo voting của DOT. Một số reward tokens không thể chuyển nhượng hoặc giao dịch ban đầu. Binance sẽ tích hợp đầy đủ các mạng và phân phối phần thưởng sau khi những người đấu giá thành công khởi chạy các parachains tương ứng của họ. Rút tiền đối với một số reward tokens sẽ được kích hoạt sau đó.
 • Bạn có thể xem bonus rewards được xác nhận hàng giờ trong Warm-Up Period trên trang DOT Slot Auction và trong Ví Spot .
 • Đổi thưởng: khi thời gian thuê vị trí parachain kết thúc, người dùng có thể đổi DOT đã stake của họ với BDOT theo tỷ lệ 1:1. Số tiền quy đổi DOT sẽ dựa trên số BDOT nắm giữ thay vì số tiền staking ban đầu.
 • Khi BDOT được kích hoạt để giao dịch, nếu người dùng bán BDOT của họ, họ có thể tiếp tục nhận được staking rewards trong 2 năm từ các dự án trong khi người dùng mua BDOT sẽ không nhận được staking rewards.
 • Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ hoạt động hoặc quy tắc hoạt động nào theo quyết định riêng Binance.