/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Binance Dual Investment là gì? - HiddenGem Team

Binance Dual Investment là gì?

Knowledge

Binance Dual Investment là gì?

Knowledge

Binance Dual Investment là gì?

Knowledge

Khái niệm

Binance Dual Investment (tạm dịch: Đầu tư kép Binance) cho phép anh em gửi token và kiếm được lợi nhuận nâng cao dựa trên hai tài sản. Anh em có thể quyết định xem anh em muốn bán token của mình với giá cao hơn hay mua nó với giá thấp hơn trong tương lai bằng cách cố gắng dự đoán hướng đi của thị trường. Bất kể vị trí của anh em là gì, anh em sẽ kiếm được lợi nhuận nâng cao.

Loại tiền anh em sẽ nhận lại phụ thuộc vào kết quả đầu tư của anh em vào ngày thanh toán. Nếu anh em chọn bán cao hơn và nếu giá thị trường vào ngày thanh toán đạt đến giá mục tiêu của anh em, khoản đầu tư của anh em sẽ được bán cho đơn vị tiền tệ thay thế (BUSD) ở mức giá đã đặt. Nếu giá thị trường không đạt được giá mục tiêu, anh em vẫn sẽ kiếm được lợi nhuận từ số token đã gửi của mình.

Nếu anh em chọn mua thấp hơn và nếu giá thị trường không đạt được giá mục tiêu vào ngày thanh toán, anh em sẽ nhận lại số token đã ký gửi của mình cộng với lợi nhuận. Nếu giá thị trường đạt đến giá mục tiêu, khoản đầu tư của anh em sẽ được chuyển đổi sang đơn vị tiền tệ thay thế ở mức giá mục tiêu, cùng với tiền lãi của anh em.

Trước khi chúng ta tìm hiểu cách hoạt động của các sản phẩm này, hãy làm rõ một số thuật ngữ bạn cần biết.

 • Ngày thanh toán (Settlement date) – Đây là thời điểm anh em có thể đổi token của mình với số tiền lãi mà anh em kiếm được.
 • Giá mục tiêu (Target price) – Ngưỡng giá xác định đơn vị tiền tệ thanh toán mà anh em sẽ được thanh toán. Giá này được cố định ở mức xác định trước khi nhập sản phẩm Đầu tư kép.
 • Giá thanh toán (Settlement price) – Trung bình của giá thị trường trong 30 phút qua trước 08:00 (UTC) vào ngày thanh toán. Giá thanh toán và giá mục tiêu xác định xem anh em có thể mua thấp hay bán cao.
 • Lợi tức phần trăm hàng năm (APY) – Tiền lãi anh em sẽ kiếm được nếu anh em khóa token của mình trong sản phẩm Đầu tư kép trong một năm, bao gồm cả lãi kép. Ví dụ: nếu APY của bạn là 36,5%, thì ước tính lợi tức hiệu quả hàng ngày của anh em là 36,5% / 365 ngày = 0,1%.
 • Đơn vị tiền tệ gửi tiền (Deposit currency) – Đơn vị tiền tệ anh em đã sử dụng để đăng ký sản phẩm Đầu tư kép.
 • Đơn vị tiền tệ thay thế (Alternate currency) – Đơn vị tiền tệ anh em sẽ nhận được nếu đạt được giá mục tiêu.

Sell High Dual Investment (Đầu tư kép Bán cao) hoạt động như thế nào?

Sản phẩm BTC Sell High (Bán cao BTC) cho phép những người nắm giữ BTC bán số bitcoin nắm giữ của họ ở mức giá mong muốn. Sản phẩm “Bán cao” cung cấp cho người dùng cơ hội bán tài sản cơ bản với lãi suất ở mức giá tương đối cao tại thời điểm thanh toán.

Với sản phẩm “Bán cao”, nếu giá thanh toán cao hơn giá mục tiêu, sản phẩm được thanh toán bằng BUSD và được coi là “đã bán”. Mặt khác, nếu giá thanh toán thấp hơn giá mục tiêu, sản phẩm được thanh toán bằng BTC.

Ngược lại, với sản phẩm “Buy Low” (mua thấp) hoạt động theo cách ngược lại. Nếu giá thanh toán thấp hơn giá mục tiêu, anh em mua BTC với giá mục tiêu. Nếu giá thanh toán cao hơn giá mục tiêu, sản phẩm được thanh toán bằng BUSD.

Vậy lãi suất của sản phẩm này được tính như thế nào? Các APY được hiển thị dao động và dựa trên giá mục tiêu, số ngày còn lại và biến động giá. Tuy nhiên, APY của anh em sẽ khóa khi anh em đã đăng ký sản phẩm Đầu tư kép.

Làm thế nào để điều này hoạt động trong thực tế? Giả sử anh em có 1 BTC và giá BTC hiện tại là $ 37.123. Bạn muốn đăng ký sản phẩm Đầu Tư Kép Bán Cao hàng đầu được nêu dưới đây. Giá mục tiêu được đặt là 39.000 đô la với mức APY là 148,86%.

Sau khi nhấp vào nút [Đăng ký], bạn sẽ thấy thêm thông tin chi tiết về sản phẩm và khả năng trả lại của anh em. Nếu bạn nhập 1 BTC, kết quả được hiển thị bên dưới.

16 ngày sau, một trong hai điều sẽ xảy ra:

 • Nếu giá thanh toán cuối cùng của BTC cao hơn hoặc bằng 43.000 đô la, thì 1 BTC của anh em sẽ được thanh toán là 43.000 đô la cộng với tiền lãi bổ sung. Bây giờ anh em có $ 43,752,50 BUSD.
 • Nếu giá thanh toán cuối cùng của BTC dưới 43.000 đô la, anh em sẽ nhận lại được 1 BTC cộng với tiền lãi trị giá 0,0175 BTC. Bây giờ anh em có 1,0175 BTC.

Buy Low Dual Investment (Đầu tư kép Mua thấp) hoạt động như thế nào?

Các sản phẩm Đầu tư kép Mua thấp dựa trên stablecoin mang đến cho người dùng cơ hội mua tài sản cơ bản với lãi suất ở mức giá tương đối thấp tại thời điểm thanh toán.
Giả sử bạn có 10.000 USDT và giá hiện tại của 1 BTC là 43.123 USD. Bạn đăng ký sản phẩm Đầu tư kép Mua Thấp trong 16 ngày với APY 94,75%. Giá mục tiêu được đặt là $ 39,000.

Sau khi nhấp vào nút [Đăng ký], bạn có thể xem chi tiết về sản phẩm Mua thấp và kết quả.

16 ngày sau, một trong hai điều sẽ xảy ra:

 • Nếu giá thanh toán cuối cùng của BTC trên 37.000 đô la, anh em sẽ nhận lại 10.000 BUSD cộng với tiền lãi trị giá 323 BUSD. Bây giờ bạn có 10.323 BUSD.
 • Nếu BTC thấp hơn hoặc bằng 37.000 đô la, 10.000 BUSD của anh em sẽ được thanh toán bằng BTC với mức giá 37.000 đô la cộng thêm lãi suất. Bây giờ anh em có 0,279 BTC.

Lợi nhuận được tính như thế nào?

Lợi nhuận bạn nhận được dựa trên việc giá thanh toán sản phẩm Đầu tư kép của anh em cao hơn hay thấp hơn giá mục tiêu. Với Bán cao, số tiền đăng ký và thu nhập lãi của anh em được bán ở giá mục tiêu khi giá thanh toán ≥ giá mục tiêu. Nếu giá thanh toán < giá mục tiêu thì nó không được bán và bạn sẽ nhận được số tiền đăng ký của mình với thu nhập lãi bằng cùng một loại tiền tệ. Đối với các khoản đầu tư Mua Thấp, các điều kiện là ngược lại.

 • Khi đạt đến giá mục tiêu, số tiền đăng ký và thu nhập tiền lãi của bạn sẽ được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ thay thế với giá mục tiêu là tỷ lệ chuyển đổi. Công thức dưới đây cho biết tổng số tiền bạn sẽ nhận được:

Bán cao: (Số tiền đăng ký * Giá mục tiêu) * [1 + (% APY * Số ngày gửi tiền / 365)]

Mua thấp: (Số tiền đăng ký / Giá mục tiêu) * [1 + (APY% * Số ngày gửi tiền / 365)]

 • Khi không đạt được giá mục tiêu, số tiền đăng ký và thu nhập lãi suất của bạn sẽ không được chuyển đổi và bạn sẽ nhận được số tiền đăng ký ban đầu và tiền lãi bằng đơn vị tiền tệ đã gửi. Công thức dưới đây cho biết tổng số tiền bạn sẽ nhận được:

Số tiền đăng ký * [1 + (APY% * Số ngày gửi tiền / 365)]

Ví dụ 1: Bob đã đầu tư 1 BTC vào Đầu tư kép Binance với vị thế “ Bán cao ”. Giá BTC là 30.000 đô la và cô ấy đã đăng ký sản phẩm 30 ngày với lợi suất hàng năm là 40%. Giá mục tiêu đã được đặt là $ 40.000.

Khi sản phẩm hết hạn sau 30 ngày, Bob sẽ nhận được một trong hai kết quả:

Tình huống 1: BTC trên $ 40.000

 • Bob nhận lại giá trị 1 BTC của mình bằng BUSD, cộng với lợi tức hàng năm 40%.
  • Tổng số tiền nhận được: 1 * 40.000 * [1+ (40% * 30/365)] = 41.315 BUSD

Tình huống 2: BTC dưới $ 40.000

 • Không đạt được giá mục tiêu, Bob nhận lại 1 BTC của mình, cộng với lợi tức hàng năm 40%.
  • Tổng số tiền nhận được: 1 BTC * [1+ (40% * 30/365)] = 1.03288 BTC

Ví dụ 2: Alice đã đầu tư 100 BUSD vào Đầu tư Kép Binance với vị thế “ Mua ở mức thấp ”. Giá BTC là 30.000 đô la và cô ấy đã đăng ký sản phẩm 30 ngày với lợi suất hàng năm là 40%. Giá mục tiêu đã được đặt thành 20.000 đô la.

Khi sản phẩm hết hạn sau 30 ngày, Alice sẽ nhận được một trong hai kết quả:

Tình huống 1: BTC trên 20.000 đô la

 • Không đạt được giá mục tiêu, Alice nhận lại 100 BUSD của mình, cộng với lợi tức hàng năm 40%.
  • Tổng số tiền nhận được: 100 * [1+ (40% * 30/365)] = 104 BUSD

Tình huống 2: BTC dưới 20.000 đô la

 • Alice nhận lại giá trị 100 BUSD của cô ấy bằng BTC, cộng với lợi tức hàng năm 40%.
  • Tổng số tiền nhận được: 100 / 20.000 * [1+ (40% * 30/365)] = 0,0052 BTC

Cách sử dụng Đầu tư kép Binance

Việc sử dụng Đầu tư kép Binance khá dễ dàng nếu anh em đã quen với cách hoạt động của sản phẩm. Anh em sẽ tìm thấy các sản phẩm Đầu tư kép có sẵn trên trang Kiếm tiền (Earn) của Binance hoặc bằng cách nhấp vào liên kết trong bước đầu tiên bên dưới.

 1. Chuyển đến trang Đầu tư Kép.
 2. Chọn sản phẩm anh em muốn đăng ký.
 3. Nhập số tiền bạn muốn đầu tư.
 4. Nhấp vào [Đăng ký].
 5. Anh em đã hoàn tất! Tiền của bạn sẽ được thanh toán sau ngày thanh toán. Anh em có thể kiểm tra các lệnh trước của mình trên trang Lệnh Đầu tư Kép.

Tổng kết

Đầu tư kép Binance cho phép bạn kiếm thu nhập thụ động bất kể thị trường đi theo hướng nào. Nếu anh em là nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch muốn kiếm nhiều tiền hơn là đặt cược hoặc cho vay tiền HODLed của mình, anh em có thể kiếm tiền từ chế độ xem thị trường của mình và cố gắng bảo vệ giá cao hơn thị trường với lãi suất cộng thêm. Như mọi khi, hãy đảm bảo rằng anh em tự nghiên cứu về chủ đề này trước khi đầu tư tiền của mình.