/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Báo Cáo H1 Của Near Protocol - HiddenGem Team

Báo Cáo H1 Của Near Protocol

News

Báo Cáo H1 Của Near Protocol

News

Báo Cáo H1 Của Near Protocol

News

Nửa năm 2021 đã trôi qua đối với hệ sinh thái Near và đây là 6 tháng thú vị đối với chúng tôi. Hãy xem một số tóm tắt chung và thông tin chi tiết về từng danh mục trong hệ sinh thái.

Trong 6 tháng qua, đây là các sự kiện và thông báo quan trọng hàng đầu trong hệ sinh thái Near.

Hệ sinh thái Near đã phát triển nhanh chóng kể từ đầu năm 2021. Số lượng Dapp tăng từ 19 lên 38 và chắc chắn sẽ tăng nhanh vào năm 2021.

Sự phát triển của hê sinh thái Near được thể hiện qua những con số ấn tượng. Hãy xem những con số đó để có được một số thông tin chi tiết.

Đây là lý do tại sao mọi người chọn Near thay vì các chain khác.

Khoảng $ 16,3M đã được công bố sẽ huy động được cho các dự án trong hệ sinh thái Near trong nửa đầu năm 2021.

Đầu tiên mà chúng ta nên xem xét là stablecoin. Cho đến cuối nửa đầu năm 2021, đã có $ 560,000 stablecoin được phát hành thông qua Rainbow Bridge.

Rainbow Bridge là một phần quan trọng trong hạng mục cơ sở hạ tầng, vì tổng tài sản được phát hành trên Bridge phản ánh dòng tiền cho hệ sinh thái của Near.

Hai Dapp cho vay đầu tiên đến với hệ sinh thái của Near là OIN Finance và DeFiner.

Hai AMM DEXes đầu tiên trong hệ sinh thái của Near là Ref Finance và LollySwap.

Một góc nhìn toàn diện về nền tảng IDO trên hệ sinh thái Near.

Hai thị trường NFT sôi động nhất trên hệ sinh thái Near.

TỔNG QUAN VỀ NEAR TUẦN 35

Nhìn lại tất cả sự kiện trong tuần qua. Hệ sinh thái Near trong tuần quan đạt $50M TVL

TVL cao nhất của liquidity pool trên Ref Finance.

Ba pool với hơn 700% APY vẫn đang hoạt động giúp hệ sinh thái phát triển.

Tổng stablecoin $5 M và đã có trên Rainbow Bridge để thúc đẩy hệ sinh thái.

Stablecoin ổn định nhất là USDT với $3M, DAI theo sau với $2,1M.

$22M tài sản đã được phát hành trên Rainbow Bridge.

 

Phần Report Near H1: bài viết vào ngày 05/07/2021 nhầm giúp mọi người có cái nhìn tổng quan nửa năm qua của hệ sinh thái Near Protocol.

Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết. Thanks, Respect & Gratitude.