/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Báo cáo của Square: lợi nhuận từ Bitcoin giảm 23%, cổ phiếu sụt giảm 2% - HiddenGem Team

Báo cáo của Square: lợi nhuận từ Bitcoin giảm 23%, cổ phiếu sụt giảm 2%

News

Báo cáo của Square: lợi nhuận từ Bitcoin giảm 23%, cổ phiếu sụt giảm 2%

News

Báo cáo của Square: lợi nhuận từ Bitcoin giảm 23%, cổ phiếu sụt giảm 2%

News

Báo cáo của Square: lợi nhuận từ Bitcoin giảm 23%, cổ phiếu sụt giảm 2%

Doanh thu Bitcoin của công ty thanh toán tăng so với năm trước nhưng giảm so với quý 2.

Công ty thanh toán Square hôm nay đã công bố trong báo cáo thu nhập quý 3 trong đó doanh thu Bitcoin của họ là 1,81 tỷ đô la, tăng 11% so với năm ngoái, từ giao dịch trên Cash App.

Công ty cho biết lợi nhuận từ khoản đầu tư Bitcoin của họ là 42 triệu đô la – xấp xỉ 2% doanh thu Bitcoin.

Mặc dù doanh thu 1,81 tỷ đô la từ giao dịch Bitcoin có vẻ ấn tượng, nhưng nó lại là một mức giảm đáng kể (khoảng 23%) so với quý trước. Trong quý 2, công ty đã tạo ra 2,72 tỷ đô la doanh thu từ Bitcoin – và lợi nhuận là 55 triệu đô la.

 

Theo Square, sự ổn định về giá của tiền điện tử đã làm giảm hoạt động giao dịch. Nói cách khác, giá của Bitcoin không tăng nhiều, vì vậy mọi người ít quan tâm đến việc giao dịch tiền điện tử hơn.

“Doanh thu và lợi nhuận gộp của Bitcoin được hưởng lợi từ sự gia tăng hàng năm của giá Bitcoin và số lượng hoạt động của Bitcoin,” tuyên bố cho biết.

“So với quý 2 năm 2021, doanh thu và lợi nhuận gộp của Bitcoin giảm theo quý, chủ yếu do giá Bitcoin ổn định tương đối, điều này đã ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch so với các quý trước”.

Công ty, đứng đầu bởi Bitcoin-booster (và Giám đốc điều hành Twitter bán thời gian) Jack Dorsey, cho biết tổng doanh thu ròng tăng 27% lên 3,84 tỷ đô la – với 1,13 tỷ đô la lợi nhuận gộp.

Square nói thêm rằng Cash App, một ứng dụng di động cho phép người dùng mua Bitcoin, đã “mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ” cho toàn công ty, tạo ra 2,39 tỷ đô la doanh thu và 512 triệu đô la lợi nhuận gộp, tăng 16% và 33% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng.

 

Cổ phiếu Square đóng cửa giao dịch ngày 04/11/2021 giảm gần 2%.