/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Bản nâng cấp Binance Smart Chain Bruno v1.1.5 - HiddenGem Team

Bản nâng cấp Binance Smart Chain Bruno v1.1.5

News

Bản nâng cấp Binance Smart Chain Bruno v1.1.5

News

Bản nâng cấp Binance Smart Chain Bruno v1.1.5

News

Binance Smart Chain dự kiến ​​sẽ trải qua một đợt nâng cấp hard fork theo lịch trình ở block height 13,082,000. Tốc độ tạo block hiện tại dự báo điều này xảy ra vào khoảng ngày 30 tháng 11 lúc 08:00 sáng giờ UTC.

Validators và full node operators trên mainnet được khuyến nghị nâng cấp phần mềm của họ lên phiên bản v1.1.5 trước ngày 30 tháng 11.

1. Bản nâng cấp Bruno v1.1.5 là gì?

BSC đã trở thành một trong những blockchain hoạt động tích cực nhất với hơn 2 triệu địa chỉ hoạt động hàng ngày và với mức cao nhất là 14 triệu giao dịch được xử lý trong 24 giờ (ATH từ ngày 17 tháng 11). Sự tăng trưởng bất ngờ này đã kiểm tra các giới hạn của mạng và chúng tôi thừa nhận rằng có những thách thức hiện có đối với việc đồng bộ hóa full node.

Với sự phi tập trung tiến bộ của cộng đồng BSC, nâng cấp v1.1.5 là bản phát hành hard fork giới thiệu cơ chế real-time burning vào mô hình kinh tế của BSC với mục đích giới thiệu một burning mới của BNB và tăng tốc toàn bộ node đồng bộ hơn 60%.

Bản nâng cấp này sẽ giới thiệu BEP-95 đã được công bố trước đây với cơ chế ghi real-time burning mechanism.

2. Điều gì xảy ra trong quá trình nâng cấp mạng?

Thay đổi logic sẽ xảy ra ở block height of 13,082,000. Sau khi kích hoạt bản nâng cấp này, blockchain sẽ có thể xử lý một loạt các tính năng mới và loại bỏ các lỗi hiện có.

3. Việc nâng cấp này ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Việc nâng cấp này không ảnh hưởng đến người dùng và nhà phát triển BSC thông thường, ngoài việc giới thiệu cơ chế real-time burning. Việc nâng cấp này yêu cầu sự chú ý của các full node operators (validators).

3.1 Là một full node operator

Đây là một bản phát hành đột phá và chúng tôi đặc biệt khuyến khích bạn chuyển sang v1.1.5. Các hướng dẫn dưới đây nên được hoàn thành trước khi hard fork.

 1. Nếu node của bạn đã được đồng bộ hóa với mạng, vui lòng tải xuống và biên dịch sang phiên bản mới nhất.
 2. Dừng quá trình geth và khởi động lại nó với v1.1.5 .

Lời khuyên:

 1. Nếu bạn đang gặp sự cố khi chạy một full node, hãy làm theo tài liệu tham khảo sau: https://github.com/binance-chain/bsc/issues/502
 2. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn tham gia nhóm Telegram của node operator để được hỗ trợ nhiều hơn.  Click here to join.

3.2 Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quên nâng cấp full node của mình kịp thời?

Nếu bạn không thể nâng cấp phần mềm của mình, bạn không thể đồng bộ hóa với Binance Smart Chain peer/validator nodes. đã được nâng cấp. Bạn sẽ không thể kết nối hoặc gửi giao dịch.

Để phục hồi:

 1. Tải xuống và biên dịch phiên bản mới nhất v1.1.5 .
 2. Dừng quá trình geth và khởi động lại nó với v1.1.5 .

4. Nâng cấp quan trọng trong 1.1.5

4.1 Cơ chế Real-Time Burning BEP95

Việc burning phí gas sẽ đẩy nhanh quá trình burning BNB, điều này sẽ làm cho BSC trở nên phi tập trung hơn và cải thiện giá trị nội tại của BNB về lâu dài.

Nó bao gồm 2 phần:

 1. Một tỷ lệ cố định của phí gas được thu bởi những validators sẽ được burned trong mỗi block.
 2. Tỷ lệ burning có thể được điều chỉnh bởi BSC validators.

4.2 Giao thức đồng bộ hóa khác biệt: Tăng tốc độ đồng bộ hóa nút BEP-93

Giao thức diffsync trong bản phát hành này được triển khai như một tính năng ổn định. Đồng bộ hóa khác biệt cải thiện tốc độ đồng bộ hóa khoảng 60% ~ 70% theo thử nghiệm. Tất cả các nút đầy đủ được khuyến khích bật nó bằng cách thêm –diffsync trong lệnh bắt đầu. Tham khảo BEP93 để biết thêm chi tiết.

4.3 Cải tiến và sửa lỗi

 • # 536 nhận tài khoản khác biệt bằng cách phát lại khối khi không tìm thấy lớp khác biệt
 • # 527 cải thiện giao thức diffsync ở nhiều khía cạnh
 • # 493 triển khai nhanh API getDiffAccountsWithScope
 • # 472 thêm số liệu lần truy cập và số lần bỏ lỡ cho bộ nhớ cache bitmap mã hợp đồng
 • # 509 Đã sửa shutdown bug.
 • # 491 Đã sửa các lỗi liên quan đến trình cài đặt trước

4.4 Cải thiện CI / CD

Luồng tích hợp liên tục được cải thiện trên UnitTest, IntegrationTest và Build Tests. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo PR # 473 .

Phụ lục: Nâng cấp hard fork là gì?

Các nhánh được sử dụng trong mạng blockchain để giới thiệu các thay đổi phần mềm mới (nâng cấp) cho giao thức mạng. Đây là hai loại – soft fork và hard fork. Trong khi soft fork là để thắt chặt các quy tắc, tương thích ngược và các node cũ không nâng cấp vẫn được phép chấp nhận các block mới, thì hard fork lại ngược lại. Hard fork là để mở rộng các quy tắc, không tương thích ngược và các node cũ không nâng cấp không thể chấp nhận các block mới. Trong hệ sinh thái BSC, để tiếp tục làm cho các block trở thành một đợt hard fork, yêu cầu validators +1/2 nâng cấp thành công lên bản phát hành mới. Bất kỳ full node nào hiện có trong mạng không nâng cấp lên bản phát hành hard fork, sau block height hard fork sẽ không thể nhận và thực thi các block tiếp theo.