/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
BadgerDAO Bị Tấn Công Bảo Mật Thiệt Hại $ - HiddenGem Team

BadgerDAO Bị Tấn Công Bảo Mật Thiệt Hại $

News

BadgerDAO Bị Tấn Công Bảo Mật Thiệt Hại $

News

BadgerDAO Bị Tấn Công Bảo Mật Thiệt Hại $

News

Tất cả smart contracts đã bị tạm dừng nhưng người dùng được khuyến nghị thu hồi quyền đối với smart contracts bị tấn công để tránh bất kỳ tổn thất nào tiếp theo.

Giao thức tài chính phi tập trung BadgerDAO dường như đã bị tấn công mạng dẫn đến việc mất $10M được báo cáo tại thời điểm viết bài.

Cuộc tấn công, được công khai vào khoảng 2 giờ sáng UTC vào ngày 2 tháng 12, nhắm mục tiêu vào giao thức trên mạng Ethereum tại contract address: 0x1fcdb04d0c5364fbd92c73ca8af9baa72c269107.

Người dùng đã tương tác với contract này được yêu cầu thu hồi quyền khỏi ví của họ.

Để thu hồi quyền của contract, hãy truy cập etherscan.com và đăng nhập bằng ví mà bạn cho rằng có thể bị lộ. Mặc dù vụ tấn công chỉ mới xảy ra gần đây, nhưng sự cho phép đối với contract có thể đã được thiết lập từ nhiều tuần trước.

Tổng thiệt hại chưa được xác nhận lên tới khoảng $10,6M.

Team BadgerDAO chưa xác nhận việc tấn công, nhưng họ đã đưa ra một tweet vào lúc 4:30 sáng UTC thừa nhận rằng đã có báo cáo về sự cố. Tất cả smart contracts trên BadgerDAO đã bị tạm dừng trong nỗ lực ngăn chặn bất kỳ hoạt động rút tiền có nguy cơ gây hại nào khác.

Các báo cáo ban đầu cho rằng một số người dùng đã nhận được các yêu cầu spend bất thường từ các smart contracts trên giao thức. Người ta nghi ngờ rằng những yêu cầu này là cuộc tấn công đang thực hiện thông qua giao thức front-end.

Một số đã điều chỉnh giá trị của các khoản lỗ bị nghi ngờ lên đến $100M với một người dùng được báo cáo là mất $90M.

Trên máy chủ Discord chính thức của Badger, core contributor Tritium đã viết “Có vẻ như một loạt người dùng đã được thiết lập phê duyệt cho địa chỉ tấn công cho phép nó hoạt động trên vault funds của họ và điều đó đã được khai thác.”

BADGER giảm 15% xuống còn 22,71$ vào thời điểm viết bài trên Coingecko.