/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
AURORA HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 12 TRIỆU ĐÔ ĐẦU TIÊN ĐỂ MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI ETHEREUM - HiddenGem Team

AURORA HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 12 TRIỆU ĐÔ ĐẦU TIÊN ĐỂ MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI ETHEREUM

News

AURORA HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 12 TRIỆU ĐÔ ĐẦU TIÊN ĐỂ MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI ETHEREUM

News

AURORA HUY ĐỘNG THÀNH CÔNG 12 TRIỆU ĐÔ ĐẦU TIÊN ĐỂ MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI ETHEREUM

News

Aurora là một EVM được thiết kế để mở rộng quy mô các ứng dụng phi tập trung (DApp) được xây dựng trên giao thức Near, đã công bố gọi vốn thành công 12 triệu đô la.

Vòng này bao gồm hơn 100 nhà đầu tư mạo hiểm, bao gồm Pantera Capital và Electric Capital.

Theo một tuyên bố chính thức, Aurora sẽ sử dụng nguồn tiền này để mở rộng khả năng Cross- Chain và thuê các chuyên gia để hỗ trợ sự phát triển của việc mở rộng quy mô Ethereum.

Giải pháp mở rộng quy mô tìm cách tạo điều kiện cho khả năng tương tác giữa các blockchain thông qua kết nối EVM và cầu nối multichain, cho phép các nhà phát triển khả năng tiếp cận để khởi chạy DApps với chức năng multichain. Aurora cũng đã tiết lộ rằng họ đang trong giai đoạn phát triển của việc xây dựng một oracle giá, lập chỉ mục dữ liệu, một sàn giao dịch nhà tạo lập thị trường tự động và block explorer.

EVM là một công cụ máy tính dựa trên blockchain ở cốt lõi của hệ điều hành Ethereum, chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, triển khai hợp đồng thông minh và các chức năng hoạt động khác, ngoài việc cho phép các nhà phát triển xây dựng DApps trên blockchain của nó.

Gần đây, Etherscan đã hợp tác với Aurora để tích hợp dịch vụ độc quyền Ethereum của mình cho những người tham gia giao thức Near. Alex Shevchenko, CEO của Aurora, cho biết:

“Mục tiêu của chúng tôi tại Aurora là tạo ra một tương lai nơi khoảng cách rõ ràng giữa các blockchain, nhà phát triển và người dùng được thu hẹp . Sự thành công của khoản tài trợ này củng cố sức hấp dẫn của Aurora trong cộng đồng của chúng tôi và mục tiêu của chúng tôi mang lại các giải pháp mở rộng trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử.”

          Nguồn: https://cointelegraph.com/news/aurora-raises-12m-in-debut-funding-to-scale-ethereum-ecosystem