/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Aurora hợp tác với ConsenSys, đưa MetaMask, Infura và các công cụ Ethereum khác vào NEAR - HiddenGem Team

Aurora hợp tác với ConsenSys, đưa MetaMask, Infura và các công cụ Ethereum khác vào NEAR

Uncategorized

Aurora hợp tác với ConsenSys, đưa MetaMask, Infura và các công cụ Ethereum khác vào NEAR

Uncategorized

Aurora hợp tác với ConsenSys, đưa MetaMask, Infura và các công cụ Ethereum khác vào NEAR

Uncategorized

Aurora, giải pháp mở rộng quy mô Ethereum cho phép các dự án được xây dựng trên Ethereum sử dụng công nghệ tiên tiến của Giao thức NEAR, đang hợp tác với ConsenSys, công ty blockchain doanh nghiệp để cung cấp quyền truy cập vào bộ công cụ dành cho nhà phát triển của họ.

Sự hợp tác này nhằm mục đích trao quyền cho cả hệ sinh thái NEAR và Ethereum bằng cách cải thiện cơ sở vật chất dành cho nhà phát triển – thông qua sự sẵn có của bộ sản phẩm – với mục tiêu tăng khả năng tương tác chuỗi chéo.

Bộ sản phẩm có các dự án bao gồm MetaMask, Infura, ConsenSys Quorum, Truffle, Codefi và Diligence. MetaMask là cách chính để cơ sở người dùng toàn cầu với hơn 21 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tương tác với các ứng dụng trên Web3. Hơn 350.000 nhà phát triển sử dụng Infura để truy cập mạng Ethereum, IPFS và Lớp 2. Ngoài ra, 4,7 triệu nhà phát triển tạo và triển khai các hợp đồng thông minh bằng Truffle và ConsenSys Diligence đã bảo đảm hơn 25 tỷ đô la hợp đồng thông minh bằng các công cụ kiểm tra và kiểm tra dapp thực hành của mình.

Alex Shevchenko, Giám đốc điều hành của Aurora Labs cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với ConsenSys trong sứ mệnh chung của chúng tôi là trao quyền cho hệ sinh thái Ethereum và mở rộng nền kinh tế của nó”.

Sự hợp tác có nghĩa là ConsenSys giờ đây sẽ chính thức tham gia vào quá trình phát triển không ngừng của AuroraDAO.

“Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với các nhóm giao thức Aurora và NEAR tài năng. Sự quan tâm của nhà phát triển đối với các giải pháp mở rộng quy mô tương thích với EVM tiếp tục tăng cùng tốc độ với sự mở rộng nhanh chóng của hệ sinh thái Web3, E.G. Galano, Đồng sáng lập và Trưởng bộ phận Kỹ thuật tại Infura.

“Chúng tôi tin rằng các nhà phát triển sẽ được hưởng lợi từ việc bổ sung Aurora vào bộ sản phẩm Infura bằng cách cho phép họ sử dụng mạng NEAR với công cụ EVM mà họ đã quen thuộc.”

Infura trực tiếp tham gia vào AuroraDAO, nơi bàn giao việc đưa ra quyết định quan trọng cho cộng đồng của mình như một phần trong tầm nhìn của mình nhằm tạo ra một giải pháp mở rộng phi tập trung nhất có thể.

Nguồn: https://near.org/blog/aurora-consensys-partnership-metamask-infura/