/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Aurora DAO Phê Duyệt $ AURORA IDO - HiddenGem Team

Aurora DAO Phê Duyệt $ AURORA IDO

News

Aurora DAO Phê Duyệt $ AURORA IDO

News

Aurora DAO Phê Duyệt $ AURORA IDO

News

AuroraDAO đã bỏ phiếu để phê duyệt quy trình IDO của $ AURORA.

 

Aurora IDO sẽ diễn ra trong ba giai đoạn với số lượng token $ AURORA mở bán tăng dần. Ba nền tảng được chọn ( SmartPad , BocaChica , Skyward ) đều trên NEAR blockchain nhằm phát triển hệ sinh thái. Tất cả các token được phân bổ cho người dùng tại TGE sẽ diễn ra một ngày sau đợt bán trên Skyward. Không có token nào bị lock.

 

Quy trình IDO

Thông tin cơ bản

Tổng số token mở bán: 1.000.000 $ AURORA

Nền tảng để bán:

TGE: ngày 18 tháng 11, 13:00 giờ UTC

 

 

Lịch mở bán:

SmartPad Sale

 • Ngày mở bán: 4 tháng 11 năm 2021
 • Số lượng mở bán: 50.000 $ AURORA
 • Giá: 1$, trả bằng ETH (giá ETH tính tại thời điểm bán)
 • Điều kiện: áp dụng cho tất cả mọi người, $ 50 – $ 200/người, first come first serve

 

BocaChica Sale

 • Ngày mở bán: 11 tháng 11 năm 2021
 • Số lượng mở bán: 300.000 $ AURORA
 • Giá: 1$, trả bằng NEAR (giá NEAR tính tại thời điểm bán)
 • Điều kiện: người dùng stake 50 NEAR trở lên, $ 50 – $ 250/người, first come first serve

 

Skyward Sale

 • Ngày mở bán: 17 tháng 11 năm 2021, kéo dài 12 tiếng
 • Số lượng mở bán: 650.000 $ fAURORA (sẽ được swap thành $AURORA tại TGE)
 • Giá: chưa xác định, trả bằng NEAR (giá NEAR tính tại thời điểm bán)
 • Lưu ý: $ fAURORA là một token không thể chuyển nhượng, người dùng nhận được sẽ không thể sử dụng cho đến khi nó được swap thành $ AURORA.

 

Hoạt động sau bán hàng

Số tiền thu được từ việc bán $ AURORA sẽ được đưa vào các liquidity pool. Aurora Labs sẽ khám phá các cơ hội để khuyến khích các nhóm.