/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
APY - APR: Sự khác biệt trong crypto là gì? - HiddenGem Team

APY – APR: Sự khác biệt trong crypto là gì?

Knowledge

APY – APR: Sự khác biệt trong crypto là gì?

Knowledge

APY – APR: Sự khác biệt trong crypto là gì?

Knowledge

 APR là gì?

APR (annual percentage rate)( tỷ lệ phần trăm hàng năm) có nghĩa là tiền hàng năm mà bạn nhận từ lãi đầu tư.

Bản chất của APR là một mức lãi suất đơn giản, vì vậy lợi nhuận của bạn phụ thuộc trực tiếp vào khoản đầu tư ban đầu.

Đây là cách bạn có thể tính lãi đơn giản:

  • Lãi= (PxRxT)/100

Trong đó:

  • P – vốn đầu tư chính
  • R – lãi suất (hàng năm)
  • T – thời gian (thông thường, số năm)

Ví dụ: nếu bạn đầu tư 1.000 đồng với lãi suất 10% hàng năm, bạn sẽ nhận được 1.100 đồng vào cuối năm đầu tiên, 1.200 đồng vào cuối năm thứ hai và 1.500 vào cuối năm thứ năm.

Tuy nhiên, khi nói đến APY thì lại khác.

APY là gì?

APY (annual percentage yield)(lợi suất phần trăm hàng năm), là tỷ suất lợi nhuận thực tế kiếm được từ một khoản đầu tư, có tính đến lãi kép.

Lãi kép là gì?

Lãi kép, trái ngược với lãi suất thông thường, cho phép các nhà đầu tư nhận lãi từ tiền lãi, thêm lợi nhuận của họ vào tổng đầu tư ban đầu. Ví dụ: trong DeFi, bạn có thể nhận reward khi staking và thêm chúng vào tổng số tiền staking ban đầu để bạn nhận được lợi nhuận cao hơn vào lần sau

Albert Einstein gọi lãi kép là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại. Ở cấp độ cơ bản nhất, lãi kép đề cập đến việc kiếm hoặc trả lãi trên lãi suất trước đó, được thêm vào hiệu trưởngsố tiền gửi hoặc cho vay. Hầu hết các khoản vay và đầu tư sử dụng lãi suất kép để tính lãi. Tất cả các nhà đầu tư đều muốn tối đa hóa lãi kép trên các khoản đầu tư của họ, đồng thời giảm thiểu nó trên các khoản vay của họ. Lãi kép khác với quan tâm đơn giản trong đó lãi suất sau là kết quả của việc nhân lãi suất hàng ngày với số ngày giữa các lần thanh toán.

Công thức để tính APY:

  • Lãi kép= P x (1+r/n)^nt

Trong đó:

  • P : số tiền vốn gốc ban đầu
  • r : lãi suất hàng năm
  • n: số lần tiền lãi được nhập gốc mỗi năm
  • t : số năm tiền đươc gửi

Ví dụ giả sử bạn đầu tư $1.000 giống như trước đây. Nếu lãi kép của bạn là 10%, với lãi kép, bạn sẽ nhận được 1.105 vào cuối năm đầu tiên, 1.221 vào cuối năm thứ hai và 1.648 vào cuối năm thứ năm. Hơn nữa, lãi suất càng cao và thời gian của bạn càng nhiều thì kết quả càng tốt.

Sự khác biệt giữa APY và APR là gì?

Như bạn có thể đã hiểu, APY và APR gần như là cùng một công cụ nhưng mang lại cho bạn các kết quả khác nhau. Cả hai đều đề cập đến lãi đầu tư hàng năm, nhưng APY mang lại lợi nhuận cao hơn do lãi kép.

Hiện tại, hầu hết DeFi và tiền điện tử đều sử dụng APR và nếu bạn muốn nhận lãi kép, bạn sẽ phải thực hiện tính lãi kép theo cách thủ công.

Ví dụ APR so với APY

Một công ty thẻ tín dụng mỗi tháng. Do đó, APR bằng 12% (1% x 12 tháng = 12%). Điều này khác với APY, có tính đến lãi kép.

APY cho lãi suất gộp 1% hàng tháng sẽ là 12,68% [(1 + 0,01) ^ 12 – 1 = 12,68%] một năm. Nếu bạn chỉ mang số dư trên thẻ tín dụng của mình trong khoảng thời gian một tháng, bạn sẽ phải trả mức phí hàng năm tương đương là 12%. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện số dư đó trong năm, lãi suất thực tế của bạn sẽ trở thành 12,68% do cộng gộp mỗi tháng.