AMA Cùng Dora Factory – Nhận Airdrop Lên Đến 200$

Trong buổi AMA này của Hidden Gem Team, mọi người sẽ được thỏa sức tìm hiểu thêm về dự án Dora Factory Thông tin chi tiết buổi AMA như sau:

Thông tin chi tiết AMA

  • Thời gian: 12:30′ (UTC + 7) | Ngày 17/9/2021 (Trưa thứ 6)
  • Địa điểm: http://www.youtube.com/c/HiddenGemTeam

Khách mời:

  • Steve Ngok – Oracle of Dora Factory
  • Host: Le Duy – KOL Hidden Gem Team

AMA Agenda

Phần 1: Giới thiệu chung.

Phần 2: Khách mời trả lời câu hỏi được tổng hợp trước từ Host.

Phần 3: Hỏi đáp trực tiếp.

Về Dora Factory

  • Dora Factory là một dự án kết nối giữa cộng đồng Dev và các dự án DAO hiện nay trên Ethereum và Polkadot, cho phép các nhà phát triển gửi các pallet được phát triển tùy chỉnh và các hợp đồng trên Dora Factory.
  • Dora Factory sẽ xây dựng một cầu nối đưa các token bên ngoài hệ sinh thái polkadot vào Parachain Dora Factory để có thể lưu trữ các tài sản token trong các Cross-chain Vault.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x