/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Algorand thêm hơn 6 triệu tài khoản mới vào năm 2022 - HiddenGem Team

Algorand thêm hơn 6 triệu tài khoản mới vào năm 2022

News

Algorand thêm hơn 6 triệu tài khoản mới vào năm 2022

News

Algorand thêm hơn 6 triệu tài khoản mới vào năm 2022

News

Kể từ đầu năm 2022, blockchain Algorand (ALGO) đã thêm hơn 6 triệu tài khoản mới vào mạng của nó.

Tổng số tài khoản ở Algorand vào thời điểm đầu năm là 17.373.299, trong khi tại thời điểm báo chí (vào ngày 10 tháng 3 năm 2022), con số này là 23.548.065, theo dữ liệu của AlgoExplorer. Đây là mức tăng 35% kể từ đầu năm.

Một trong những lý do khiến ALGO quan tâm đến sự gia tăng lớn như vậy có thể là do việc nâng cấp kỹ thuật lớn cho mạng sẽ cho phép các sản phẩm dựa trên Algorand hoạt động trên các blockchains khác và trong các môi trường tiêu thụ điện năng thấp, chẳng hạn như điện thoại di động và đồng hồ thông minh.

Algorand cũng đang mong đợi sự ra đời của London Bridge – để kết nối nền tảng với Ethereum (ETH). Để thực hiện điều này, công ty phát triển phần mềm Ứng dụng Blockchain đã nhận được một khoản tài trợ từ Quỹ Algorand vào tháng 2 năm 2022.

Cũng cần nhắc lại rằng chính Algorand Foundation đã có một Giám đốc điều hành mới một vài ngày trước khi thông báo tài trợ và không ai khác chính là cựu giám đốc điều hành JPMorgan, Staci Warden. Cô ấy đã mang lại kinh nghiệm to lớn từ những lần tham gia của mình tại Nasdaq, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ và Viện Milken.

Vào tháng 1 năm 2022, Grayscale Investments cũng đã thêm Algorand vào danh sách tài sản đang được coi là một trong 25 người tham gia mã thông báo mới. ALGO là một trong số các mã thông báo blockchain Lớp 1 thay thế được thêm vào danh sách.

Đáng chú ý, Algorand đã bắt đầu một năm thuận lợi, ngay cả trước khi có tin tức về Grayscale. Anthony Scaramucci, người sáng lập công ty đầu tư thay thế SkyBridge Capital và là cựu Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng, đã ca ngợi Algorand, dự đoán tương lai của nó là “Google” của tiền điện tử.