/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Algorand nâng cấp tạo điều kiện cho các Dapp phức tạp - HiddenGem Team

Algorand nâng cấp tạo điều kiện cho các Dapp phức tạp

News

Algorand nâng cấp tạo điều kiện cho các Dapp phức tạp

News

Algorand nâng cấp tạo điều kiện cho các Dapp phức tạp

News

Blockchain Algorand đã phát hành một bản nâng cấp lớn được thiết kế để hỗ trợ khả năng cross-chain và cho phép các nhà phát triển dễ dàng xây dựng các ứng dụng phân quyền phức tạp (dapps) dựa trên mạng của nó.

  • Bản nâng cấp giới thiệu tính năng smart contract calling, cho phép các ứng dụng tương tác hiệu quả và tin cậy với các sản phẩm dựa trên hợp đồng thông minh khác. “Calling” là một chức năng hợp đồng thông minh khi đó lượng transactions trả về sẽ được chia nhỏ và đưa vào blockchain. Các chức năng như vậy có thể được thực thi bởi bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
  • Trước đây, các smart contract trên Algorand chỉ có thể được gọi bởi một nhà phát triển lưu trữ dữ liệu theo cách thủ công ở trạng thái cục bộ của mỗi hợp đồng. Bản nâng cấp này, cho phép một hợp đồng tự động gọi trực tiếp cho một hợp đồng khác.
  • Sự phát triển theo sau một chương trình khuyến khích trị giá 20 triệu đô la từ Quỹ Algorand tập trung vào công cụ dành cho nhà phát triển và khả năng tương thích với Ethereum Virtual Machine (EVM). Đó là một máy tính ảo có thể truy cập ở mọi nơi trên thế giới thông qua các nút Ethereum.
  • Paul Riegle, giám đốc sản phẩm của công ty cho biết: “Sức mạnh và khả năng kết hợp của nền tảng hợp đồng thông minh của Algorand đã thay đổi trong những tháng gần đây. “Các nhà phát triển đang xây dựng các ứng dụng phi tập trung linh hoạt đã và sẽ tiếp tục phá vỡ nhiều ngành công nghiệp khác nhau”
  • Một tính năng cốt lõi của bản nâng cấp là sự ra đời của Falcon Keys. Các khóa này, trong tương lai gần, sẽ được sử dụng để tạo State Proofs (Bằng chứng trạng thái), một cơ sở hạ tầng blockchain mới cho phép Algorand được truy cập một cách đáng tin cậy trong các môi trường tiêu thụ điện năng thấp như điện thoại di động và đồng hồ thông minh cũng như trên các blockchain khác.