/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Algorand Foundation hợp tác với Đại học Florida phát triển Blockchain Lab - HiddenGem Team

Algorand Foundation hợp tác với Đại học Florida phát triển Blockchain Lab

News

Algorand Foundation hợp tác với Đại học Florida phát triển Blockchain Lab

News

Algorand Foundation hợp tác với Đại học Florida phát triển Blockchain Lab

News

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng Algorand Foundation đang hợp tác với Đại học Florida để thành lập Phòng thí nghiệm Blockchain – Được cung cấp bởi Algorand. Mối quan hệ hợp tác ban đầu kéo dài 1 năm này được hỗ trợ thông qua Chương trình Tài trợ của Quỹ Algorand và sẽ hỗ trợ Đại học Florida trong việc thiết lập, điều hành và vận hành Phòng thí nghiệm Blockchain. – Team Algorand cho biết.

Phòng thí nghiệm sẽ xây dựng một chương trình mạnh mẽ sẽ hỗ trợ giáo dục blockchain với việc sử dụng cụ thể công nghệ Algorand, bao gồm các lớp học đại học và các khóa học chứng chỉ trực tuyến tập trung vào công nghệ blockchain. Phòng thí nghiệm Blockchain cũng sẽ hỗ trợ các hoạt động của câu lạc bộ sinh viên UF Blockchain và tài trợ cho một hạng mục Blockchain tại cuộc thi lập kế hoạch kinh doanh hàng năm của Đại học Florida.

Phòng thí nghiệm Blockchain – Được cung cấp bởi Algorand sẽ được đặt trong Viện Thế giới Kỹ thuật số UF tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật. Nhiệm vụ chính của Digital Worlds Institute là khám phá các công nghệ mới nổi, thực hiện nghiên cứu và tạo ra các chương trình giáo dục thành công. Giáo sư Marko Suvajdzic, Phó Giám đốc của Viện Thế giới Kỹ thuật số và là người đứng đầu Phòng thí nghiệm Blockchain, giải thích: “Tôi mong muốn khám phá tầm nhìn tuyệt vời về tương lai mà chúng tôi sẽ tích cực tạo ra với sự cộng tác của Quỹ Algorand. Phòng thí nghiệm Blockchain sẽ phát triển một chương trình mạnh mẽ hỗ trợ nghiên cứu blockchain, giáo dục các nhà phát triển blockchain và xây dựng một hệ sinh thái của các công ty khởi nghiệp blockchain trong tương lai. Phòng thí nghiệm Blockchain sẽ hoạt động như một đơn vị cung cấp các ứng dụng blockchain thử nghiệm và mới lạ được hỗ trợ bởi công nghệ Algorand. “

“Algorand Foundation coi giáo dục và sự tham gia của cộng đồng sinh viên là điều cần thiết để thúc đẩy sự đổi mới trong không gian blockchain,” Hugo Krawczyk, Nhà nghiên cứu chính và Trưởng Chương trình Algorand Centers of Excellence tại Algorand Foundation nhấn mạnh. “Chúng tôi rất vui mừng về mối quan hệ hợp tác với Đại học Florida với thành tích đặc biệt của họ trong lĩnh vực giáo dục blockchain.”

Viện Thế giới Kỹ thuật số của UF đi đầu trong lĩnh vực khoa học và nghệ thuật kỹ thuật số – cả trong các sáng kiến ​​nghiên cứu và cách tiếp cận đổi mới cho giáo dục. Viện dẫn đầu được công nhận trong việc kết hợp nghệ thuật, truyền thông, kỹ thuật và khoa học, tập trung vào các hệ thống truyền thông tiên tiến. Được thành lập vào năm 2001 với tư cách là sự hợp tác giữa Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Trường Kỹ thuật Herbert Wertheim, Viện đã phát triển các sáng kiến ​​của mình trên sáu trường cao đẳng khác tại UF.

Quỹ Algorand cam kết xây dựng một hệ sinh thái blockchain toàn cầu thực sự và các cơ chế tài trợ Giải thưởng Phát triển và Tài trợ của chúng tôi đã hỗ trợ các dự án giáo dục và nghiên cứu khác trong học viện như Phòng thí nghiệm Algorand Fintech tại Đại học Thương mại “Luigi Bocconi” hoặc Trung tâm Đổi mới Fintech Algorand tại Đại học Cape Town.