/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Acala Thông Báo Liquid Crowdloan DOT (lcDOT) Cung Cấp Cho Những Người Tham Gia Polkadot Crowdloan - HiddenGem Team

Acala Thông Báo Liquid Crowdloan DOT (lcDOT) Cung Cấp Cho Những Người Tham Gia Polkadot Crowdloan

News

Acala Thông Báo Liquid Crowdloan DOT (lcDOT) Cung Cấp Cho Những Người Tham Gia Polkadot Crowdloan

News

Acala Thông Báo Liquid Crowdloan DOT (lcDOT) Cung Cấp Cho Những Người Tham Gia Polkadot Crowdloan

News

lcDOT tham gia vào sản phẩm phái sinh của Acala cho phép các trường hợp sử dụng DeFi mới trong Acala DeFi Economy

Cập nhật : Các cuộc đấu giá vị trí Parachain đã được Polkadot chính thức thông báo sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 11, vì vậy bây giờ có thể bắt đầu unbonding DOT của bạn để chuẩn bị cho Acala Crowdloan.

Acala, DeFi tương thích với Ethereum và là liquidity hub của Polkadot, đã ra mắt Liquid Crowdloan DOT (lcDOT) trước sự kiện crowdloan sắp tới. Những tính năng mới gia nhập vào bộ sản phẩm phái sinh của Acala bao gồm sản phẩm KSM Liquid Staking (LKSM) mới ra mắt gần đây hiện tại đã có trên Karura, cũng như DOT Liquid Staking (LDOT) sẽ ra mắt trên Acala.

Để chuẩn bị cho các cuộc đấu giá vị trí parachain, các teamns parachain như Acala sẽ nhận được đóng góp DOT trong crowdloan một mô hình mời những người ủng hộ tăng cường đấu giá của mỗi team để khởi chạy trên mạng Polkadot multi-chain. Bằng cách trực tiếp đóng góp vào crowdloan, không chỉ một người tham gia có thể ủng hộ sự khởi chạy của parachain mà còn có thể đủ điều kiện nhận các phần thưởng khác nhau do sự kiện crowdloan của mỗi team cung cấp. Tuy nhiên, những người ủng hộ cũng phải đồng ý lock hai năm đối với DOT của họ, vì bất kỳ DOT nào đã đóng góp đều bị khóa trong một hợp đồng trên Polkadot Relay Chain và không bao giờ bị các teams parachain động đến.

Mặc dù cộng đồng Polkadot rất mong muốn hỗ trợ các teams parachain thông qua các chương trình crowdloans nhưng mối quan tâm chung là họ phải lock DOT trong thời gian dài. May mắn là team Acala có một giải pháp.

Giới thiệu Liquid Crowdloan DOT (lcDOT)