/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Aave tăng hơn 80% sau khi ra mắt V3 - HiddenGem Team

Aave tăng hơn 80% sau khi ra mắt V3

News

Aave tăng hơn 80% sau khi ra mắt V3

News

Aave tăng hơn 80% sau khi ra mắt V3

News

Giao thức DeFi lending – governance token của Aave đã tăng 84% kể từ khi nâng cấp V3 vào ngày 16 tháng 3 và được giao dịch ở mức $220.01 vào thời điểm báo chí, theo dữ liệu của CoinGecko.

Aave cũng là token tăng giá hàng đầu trong 24 giờ qua với mức tăng giá hơn 28%, nhưng mức giá hiện tại của nó còn cách xa mức ATH $661.69 được thiết lập vào tháng 5 năm 2021.

Bản nâng cấp V3 của Aave bao gồm các cải tiến về phân quyền, bảo mật và quản lý rủi ro, khả năng tương tác blockchain và giảm phí giao dịch. 

Mối quan tâm mở đối với Aave, đề cập đến các hợp đồng phái sinh chưa thanh toán, đứng đầu $163.7M trong 24 giờ qua, so với $66.14 trước khi nâng cấp .

TVL trong Aave cũng đã tăng kể từ khi nâng cấp hơn 20%, hiện ở mức $14B trên 7 chains, bao gồm $9.7B trong Ethereum.