/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Aave được chọn để đổi mới kỹ thuật số Brazil - HiddenGem Team

Aave được chọn để đổi mới kỹ thuật số Brazil

News

Aave được chọn để đổi mới kỹ thuật số Brazil

News

Aave được chọn để đổi mới kỹ thuật số Brazil

News

Aave là một trong chín dự án được chọn để trong thách thức đổi mới kỹ thuật số của Brazil.

Ngân hàng trung ương Brazil tiết lộ vào ngày 3 tháng 3 rằng họ đã chọn tổng cộng chín dự án để thúc đẩy thách thức phát triển tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Một trong những dự án là Aave.

LIFT Challenge

Ngân hàng trung ương của Brazil đã tiết lộ dự án gọi là LIFT Challenge với chủ đề hiện tại là “Kỹ thuật số thực”.

Mục tiêu chính của thách thức này là đánh giá các trường hợp sử dụng của các loại tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành cũng như mức độ khả thi về mặt công nghệ của chúng. Có nhiều đặc điểm mà người tham gia phải lưu ý khi gửi đề xuất, một số đặc điểm trong số đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Khả năng mở rộng của giải pháp được đề xuất nhằm vào “các ứng dụng bán lẻ trên phạm vi quốc gia”.
  • Bảo mật thông tin được sử dụng trong trường hợp sử dụng, nhưng vẫn tuân thủ các quy định hiện hành.
  • Khả năng tương tác
  • Khả năng lập trình

Trong một thông báo gần đây, Banco Central de Brasil tiết lộ rằng họ đã chọn 9 dự án để giám sát, chiếm khoảng 20% ​​tổng số đề xuất được gửi bởi tất cả 43 công ty khác nhau.

Aave trong số ít được chọn

Một trong những dự án đã cắt giảm là Aave. Mô tả của giao thức là nó “tập hợp các nguồn lực từ một số người tiết kiệm (tạo thành một nhóm thanh khoản) với trọng tâm là cung cấp các khoản vay và đảm bảo việc tuân thủ các quy tắc của hệ thống tài chính bằng cách sử dụng các công cụ DeFi”.

Các công ty khác có đề xuất đã được chấp nhận cho bước tiếp theo bao gồm Ngân hàng Santander của Brazil, Febreban, Giesecke, VERT, Visa do Brasil, v.v.

Brazil đang nỗ lực nghiêm túc vào ngành công nghiệp tiền điện tử. Như CryptoPotato đã báo cáo gần đây, thượng nghị sĩ Flavio Arns đã giới thiệu một dự luật sẽ điều chỉnh các tài sản ảo và các nhà cung cấp dịch vụ như nhà môi giới và sàn giao dịch tiền điện tử. Nó sẽ ngăn SEC địa phương can thiệp vào các hoạt động lập pháp liên quan đến tiền điện tử, ngoại trừ các ICO. Dự luật đã được Thượng viện của đất nước thông qua vào cuối tháng Hai và đã được chuyển đến Hạ viện.