/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
29 Công Ty Blockchain Gaming Viết Thư Ngỏ Gửi Valve: ''Đừng Cấm Trò Web3 Games'' - HiddenGem Team

29 Công Ty Blockchain Gaming Viết Thư Ngỏ Gửi Valve: ”Đừng Cấm Trò Web3 Games”

News

29 Công Ty Blockchain Gaming Viết Thư Ngỏ Gửi Valve: ”Đừng Cấm Trò Web3 Games”

News

29 Công Ty Blockchain Gaming Viết Thư Ngỏ Gửi Valve: ”Đừng Cấm Trò Web3 Games”

News

“Web3 games là một thể loại trò chơi chuyển động nhanh và có một vị trí trong hệ sinh thái Steam,” các công ty cho biết hôm thứ ba.

Một số ít các công ty blockchain đã viết một bức thư ngỏ hôm thứ ba gửi cho Valve, người tạo ra nền tảng trò chơi Steam, nhằm đảo ngược quyết định khởi động các games dựa trên blockchain từ nền tảng của nó vào tháng trước.

Fight for the Future, Enjin và The Blockchain Game Alliance, cùng với 26 công ty  blockchain game, đang kêu gọi Valve gỡ bỏ lệnh cấm đối với các công nghệ Web3 bao gồm các non-fungible tokens (NFTs).

Các công ty cho biết: “Các games sử dụng công nghệ blockchain và công nghệ dựa trên web3 token như DAO và NFT có thể nâng cao tích cực trải nghiệm người dùng về trò chơi và tạo ra các cơ hội kinh tế mới cho người dùng và người sáng tạo”.

Được tung ra thị trường với tư cách là một ứng dụng khách độc lập vào năm 2003, Steam là nền tảng phân phối kỹ thuật số lớn nhất cho các trò chơi PC với khoảng 17-24 triệu người dùng đồng thời hàng ngày.

Lệnh cấm từ nền tảng Steam có hiệu quả tạo ra một địa điểm sinh lợi để tiếp thị các blockchain games cho công chúng.

Tháng trước, Steam đã cấm các games dựa trên blockchain khỏi nền tảng của mình với quan điểm của họ là không được phép sử dụng các vật phẩm có giá trị, chẳng hạn như NFT vì chúng có giá trị trong thế giới thực, có khả năng đưa công ty vào hot water theo quy định.

“Valve, Web3 games là một thể loại trò chơi chuyển động nhanh và có một vị trí trong hệ sinh thái Steam,” các công ty cho biết. “Vui lòng xem xét thay đổi lập trường của bạn về vấn đề này và cho phép token và rộng hơn là sử dụng công nghệ blockchain trên nền tảng Steam.”