/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
Hướng dẫn mua token sale IMMUTABLE X trên Coinlist - HiddenGem Team

Hướng dẫn mua token sale IMMUTABLE X trên Coinlist

Uncategorized

Hướng dẫn mua token sale IMMUTABLE X trên Coinlist

Uncategorized

Hướng dẫn mua token sale IMMUTABLE X trên Coinlist

Uncategorized

Thời gian mở bán

Thời gian bắt đầu tùy chọn 1: 00:00 ngày 08/09/2021 theo giờ Việt Nam

– Nguồn cung cấp: 400.000 token

– Giá: $ 10 / token

– Lockup: Vesting 6 tháng bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 năm 2021

Thời gian bắt đầu tùy chọn 2: 6:00 ngày 10/09/2021 theo giờ Việt Nam

– Nguồn cung cấp: 600.000 token

– Giá: $ 15 / token

– Lockup: Vesting 3 tháng bắt đầu từ ngày 19 tháng 10 năm 2021

Để mua, tài khoản phải là KYC ở chế độ công khai. Nếu chưa có tài khoản, hãy vào ” Đăng ký”  và tạo tài khoản

Chọn “Đăng ký ngay”

dang ky Immutable X 1

Tiếp tục, chọn Option đăng ký (chọn Option phù hợp với mình) và vào ” Đăng ký ngay” .

Cần có một tài khoản đã được KYC đầy đủ trên Coinlist, do Coinlist khá gắt gao trong công việc xác minh danh tính.

 

dang ky Immutable X

Chọn “Startup”  để bắt đầu

đăng ký Immutable X

Bằng cách chọn “Continue ” để  tiếp tục

Chọn vào phần “SELECT COUNTRY OF RESIDENCE” , chọn quốc gia bạn sinh sống và đánh dấu vào ô thông tin xác định trên chính, lựa chọn tiếp theo ” Continue”

đăng ký Immutable X

đăng ký Immutable X

đăng ký Immutable X

Cuối cùng của bước: Nhìn vào “Continue vậy là đã hoàn thành việc đăng ký mua Token Sale IMMUTABLE X trên Coinlist.

Sau khi đăng ký xong, chỉ cần đợi đến ngày bán và thử nghiệm nhân phẩm. Random mua.

Chúc các bạn có thể mua được đá quý.