/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
November 2021 - HiddenGem Team

???????????????? ???????????????? ???????????????????????????????? – ???????????????????????????????????? ????????????????????????

Khi dự án STARL Metaverse phát triển, phương pháp để thông báo cho những holders hiện tại và tiềm năng về STARL, hầu hết các dự án và token bắt đầu bằng Whitepaper, một tài liệu xác định phạm vi thường được cung cấp trước hoặc ngay sau khi ra mắt để cung cấp một cái...
The Week Onchain (Week 48, 2021)

The Week Onchain (Week 48, 2021)

Thị trường tiếp tục giảm trong tuần này, mặc dù các nhà đầu tư Ngắn hạn và Dài hạn nắm giữ nguồn cung có lợi hơn so với đợt điều chỉnh gần đây vào tháng 9. Bitcoin đã giao dịch vùng giá thấp hơn trong tuần này, cùng với sự suy yếu của nhiều tài sản truyền thống, phần...

???????????? ???????????????????????????? – ???????? ????????ở ????????à???????? ????????ườ???? ????ố???? ???????????? ????????à???? ????????ấ???? ????ớ???? ????à???? ????ả???? ????ò???????? $????????????

CEO của sàn giao dịch Binance, Changpeng Zhao (CZ), đã trở thành người giàu nhất Trung Quốc với tổng tài sản lên tới $90B. ???????????????????????????? ????ượ???? ????ị???????? ????????á ???????????? ????ỷ ????????????, ???????? ????????ở ????????à????????...

???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ????ộ???????? $????.???????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????ạ???? ???????????? + ???????????? ???????????????????????????????????? & ????????????????????????????????????

Harmony Launcher thông báo đã kết thúc thành công các vòng Private Seed Funding của mình, tổng cộng $1.7M. Trong suốt quá trình này, Harrmony đã xây dựng một mạng lưới mạnh bao gồm những người supporters ban đầu để đóng góp cho sự thành công lâu dài của nền tảng....