/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
October 2021 - HiddenGem Team

Bitcoin WhitePaper Tròn 13 Tuổi: Hành Trình Cho Đến Nay

Bitcoin white paper chỉ có 9 trang nhưng nó chứa đủ để thay đổi thế giới. Đây là cách nó xảy ra cách đây 13 năm. Sinh nhật lần thứ 13 của Bitcoin white paperđã bắt đầu ngay khi thế giới tiếp tục đối phó với đại dịch toàn cầu, nỗi lo lạm phát, xu hướng mê memecoin đáng...

Amazon Chuẩn Bị Triển Khai Dự Án “Digital Currency” Ở Mexico

Các tin tuyển dụng mô tả một loại tiền garden-type digital currency bao quanh có thể ra mắt ở các nền kinh tế mới nổi. Sự kìm kẹp của Amazon đối với nền kinh tế internet dường như sẽ đến với tiền tệ tiếp theo với việc gã khổng lồ thương mại điện tử chuẩn bị khởi động...