/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
August 2021 - HiddenGem Team
FANTOM (FTM) Ecosystem – Máy Tính Tự Trị Phi Tập Trung

FANTOM (FTM) Ecosystem – Máy Tính Tự Trị Phi Tập Trung

Fantom (FTM) là gì ? Fantom là một máy tính tự trị phi tập trung khổng lồ. Nền tảng hợp đồng thông minh của Fantom dựa trên DAG, hiệu suất cao, Fantom cho phép khả năng mở rộng vô hạn và khả năng tương thích với tất cả các loại blockchain. Fantom tận dụng công nghệ...

Trò chuyện cùng niftynaut : ‘Vào năm 2017, tôi đã yêu cầu được nhận 50 Cryptopunks miễn phí, và …’

Hỏi: Ông có thể giới thiệu về bản thân và thời điểm mà ông tìm thấy cryptopunk không? Trả lời: Xin chào, tôi là @niftynaut (twitter). Tôi là người yêu cầu nhận cryptopunk đầu tiên. Tôi đã được nhận hơn 50 punks vào năm 2017. Cryptopunks có thể được nhận miễn phí...

Service Nervous System là gì?

Gần đây, người đứng đầu Quỹ DFINITY, Dominic Williams, đã thảo luận về kế hoạch triển khai Service Nervous System (SNS) trong một loạt các bài đăng trên mạng xã hội. Trong tương lai, SNS sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các Dapp doanh nghiệp trong việc quản lý các dịch vụ...

Bắt đầu với Motoko: Một góc nhìn nghiệp dư

Motoko là một ngôn ngữ lập trình hợp đồng thông minh cho Internet Computer được tài trợ bởi DFINITY Foundation. Nhiều người không hiểu được cách thức hoạt động của blockchain. Cách một người ngoài nhìn nhận về blockchain khá thú vị và có thể hơi buồn cười đối với một...