/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
10M Ethereum được lock trên Staking Contract ETH 2.0 - HiddenGem Team

10M Ethereum được lock trên Staking Contract ETH 2.0

News

10M Ethereum được lock trên Staking Contract ETH 2.0

News

10M Ethereum được lock trên Staking Contract ETH 2.0

News

Hơn 10M ethereum (ETH) hiện đang khóa trên Staking Contract ETH 2.0 của Ethereum trước kế hoạch nâng cấp lên proof of stake ( thống kê từ Dune Analytics).

Một số nội dung chính:

  • Con số này đạt được gần 15 tháng sau khi staking ETH 2.0 ra mắt vào tháng 11 năm 2020.
  • ETH 2.0 là sự chuyển đổi của mạng Ethereum sang cơ chế proof of stake, xác thực các giao dịch bằng cách sử dụng các node do “stakers” điều hành. Điều này có lợi cho cơ chế proof of work hiện tại . Các thợ đào là người xác thực các giao dịch.
  • Thiết kế hiện tại dẫn đến Ethereum chậm và chi phí đắt đỏ, với mức phí từ $250 trở lên, trong thời gian tắc nghẽn.
  • Hợp đồng ETH 2.0 ban đầu yêu cầu 524.000 Ethereum để khởi chạy nhưng đã được đăng ký quá 400% trong những ngày gần với thời điểm ra mắt.
  • Dữ liệu cho thấy 67.040 người gửi tiền đã đóng góp vào Staking Contract. Số Ethereum được đóng góp đã bị khóa và không thể sử dụng được nhưng các công ty cổ phần đang kiếm được 4,81% lợi nhuận hàng năm, dữ liệu từ Staking Rewards cho thấy.
  • Biểu đồ cho thấy ​​sự gia tăng đột biến của số lượng Ethereum được gửi trong tháng này với các hợp đồng ETH 2.0 sau một khoảng thời gian khó khăn vào tháng 1 và tháng 2 năm nay, biểu đồ cho thấy.
  • ETH 2.0 hiện đang trong giai đoạn testnet trước khi triển khai.  Chúng cho phép các nhà phát triển và cộng đồng thử nghiệm các ứng dụng và tính năng trong một phạm vi kiểm soát.
  • Ether đã chứng kiến ​​mức tăng 2,9% trong 24 giờ qua khi thị trường crypto đang sideway.

Bài viết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Cảm ơn các bạn đã xem.