/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ????ộ???????? $????.???????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????ạ???? ???????????? + ???????????? ???????????????????????????????????? & ???????????????????????????????????? - HiddenGem Team

???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ????ộ???????? $????.???????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????ạ???? ???????????? + ???????????? ???????????????????????????????????? & ????????????????????????????????????

Uncategorized

???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ????ộ???????? $????.???????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????ạ???? ???????????? + ???????????? ???????????????????????????????????? & ????????????????????????????????????

Uncategorized

???????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????? ????ộ???????? $????.???????? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ????ạ???? ???????????? + ???????????? ???????????????????????????????????? & ????????????????????????????????????

Uncategorized

Harmony Launcher thông báo đã kết thúc thành công các vòng Private Seed Funding của mình, tổng cộng $1.7M. Trong suốt quá trình này, Harrmony đã xây dựng một mạng lưới mạnh bao gồm những người supporters ban đầu để đóng góp cho sự thành công lâu dài của nền tảng.
Delhi, Ấn Độ, 26 tháng 11 năm 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – (thông qua Blockchain Wire) Việc hoàn thành thành công các vòng gọi vốn Private Seed đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc biến Harmony Launcher thành hiện thực, bên cạnh việc thiết lập một cơ sở ban đầu vững chắc cho token holders và supporters.
Private Seed Round được dẫn dắt bởi một số backers nổi tiếng trong ngành như: ???????????????????????? ????????????????????????????, ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????, ???????????? ????????????????????????????,???????????????? ????????????????????????????, ???????????????????? ????????????????????????????, ???????????????????????? ????????????????????????????,???????????????????? ???????????????????????????? ,???????????????????????????? ???????????????????????????? , ???????? ???????????????????????????? với sự tham gia của các quỹ đầu tư mạo hiểm và tư nhân khác các nhà đầu tư cổ phần như: ???????????????????? ????????????????????????????, ???????????????????????? ????????????????????????????, ???????????? ????????????????, ???????????????????? ????????????????????????????, ???????????????????????????????? ????????????????????????????,???????????? ???????????????????????????? , ???????????????????? ????????????????????????????, ???????? ???????????????????????????? , ???????????????? ???????????? , ???????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????, ???????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????, ???????????? ????????????????????????????, ????????????????????????????????????, ???????????????????????? ????????????????????????????, ???????????????????? ????????????????????????????, ???????????????????????????????? ????????????????????????????, ????????????????????????????, ???????????????????????? ????????????????????????????, ???????????????? ???????????????????????????? ,???????????????????? ???????????????????????????? , ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????à ???????????????????????????? ????????????.
Mục tiêu chính của Harmony Launcher là thiết lập nền tảng cho các dự án dựa trên Harmony Blockchain để huy động vốn / gọi vốn ban đầu một cách an toàn, bảo mật và không phức tạp, khuyến khích ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp sử dụng Harmony blockchain làm nền tảng cốt lõi của họ.
“Việc thiếu các Launchpad trên Harmony Blockchain dường như cản trở sự tăng trưởng, phát triển và sử dụng Harmony blockchain bởi các dự án sắp tới, điều này nằm trong một trong những lý do tại sao Harmony đã tạo ra Harmony Launcher.
Số tiền thu được từ những khoản đầu tư này sẽ được sử dụng để định hình Harmony Launcher để phù hợp hoàn hảo giữa khoảng trống liên kết các dự án dựa trên Harmony với hệ sinh thái blockchain. ” – Ông Harshad, Giám đốc điều hành của Harmony Launcher cho biết.

????????ớ???? ????????????ệ???? ???????????????????????????? ????????????????????????????????

Harmony Launcher là IGO + IDO Launchpad & Incubator phi tập trung đầu tiên với AMM DEX tích hợp được xây dựng trên Harmonh Blockchain, trọng tâm của sẽ ươm tạo và cung cấp tất cả các cơ sở cơ bản và cần thiết cho các công ty khởi nghiệp và các dự án dựa trên mạng lưới Harmony để xây dựng, gây quỹ và khởi chạy thành công.
Harmony Launcher sẽ là một nền tảng ươm tạo một cửa thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của các công ty khởi nghiệp dựa trên blockchain
Harmony đồng thời mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội công bằng để đầu tư một cách thông minh và an toàn.