/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
???????????? ????????ô???????? ????á???? ????ê???? ????ọ???? ????ố???? $????.???????? ???????????????????? ????ò???????? ???????????????????????????? ???????????????????? ????ớ???? ở ????ứ???? ????ị???????? ????????á $???????????? - HiddenGem Team

???????????? ????????ô???????? ????á???? ????ê???? ????ọ???? ????ố???? $????.???????? ???????????????????? ????ò???????? ???????????????????????????? ???????????????????? ????ớ???? ở ????ứ???? ????ị???????? ????????á $????????????

Uncategorized

???????????? ????????ô???????? ????á???? ????ê???? ????ọ???? ????ố???? $????.???????? ???????????????????? ????ò???????? ???????????????????????????? ???????????????????? ????ớ???? ở ????ứ???? ????ị???????? ????????á $????????????

Uncategorized

???????????? ????????ô???????? ????á???? ????ê???? ????ọ???? ????ố???? $????.???????? ???????????????????? ????ò???????? ???????????????????????????? ???????????????????? ????ớ???? ở ????ứ???? ????ị???????? ????????á $????????????

Uncategorized

CEO Sam Bankman-Fried của công ty sẽ yêu cầu các nhà đầu tư mua cổ phần của công ty con tại Hoa Kỳ, FTX.US với mức định giá $8B.
CEO FTX Sam Bankman-Fried đang tìm cách huy động tổng cộng $1,5B cho sàn giao dịch phái sinh global cryptocurrency và chi nhánh tại Hoa Kỳ, FTX.US, The Information đưa tin hôm thứ 6, trích dẫn hai nguồn giấu tên “có kiến ​​thức về vấn đề này”.
  • Vòng tài trợ có khả năng định giá FTX ở mức $32B và FTX.US là $8B, bài báo cho biết, trích dẫn một trong các nguồn. FTX đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CoinDesk.
  • Các cuộc thảo luận mới nhất diễn ra sau chưa đầy 6 tuần sau khi FTX kết thúc vòng tài trợ Series B-1 trị giá 420.690.000$. 69 nhà đầu tư, bao gồm cả BlackRock và Tiger Global, đã tham gia vào vòng này.
  • FTX cho biết, các nhà đầu tư đã định giá sàn giao dịch này ở mức $25B, tăng gần 39% so với giá Series B sticker từ tháng 7 khi nó huy động được số tiền khổng lồ $900M trong vòng Venture Capital Funding lớn nhất từ ​​trước đến nay của crypto.
  • Bankman-Fried đã nói với CoinDesk vào thời điểm đó rằng đang lên kế hoạch cho một loạt thương vụ mua lại và hợp tác để đưa FTX vào nhiều quốc gia hơn với nhiều người dùng hơn.

Source: https://www.coindesk.com/business/2021/12/04/ftx-to-seek-15b-in-new-funding-round-at-32b-valuation-report/