/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
???????????????????????????????????? ????ự ????????ệ???? ????????????.???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????? - HiddenGem Team

???????????????????????????????????? ????ự ????????ệ???? ????????????.???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????

Uncategorized

???????????????????????????????????? ????ự ????????ệ???? ????????????.???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????

Uncategorized

???????????????????????????????????? ????ự ????????ệ???? ????????????.???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????

Uncategorized

Tất cả những gì bạn cần biết về việc mua NUUM Token trên Tokensoft trước khi ra mắt Bit.Country & Metaverse.Network trên Polkadot.

????á???? ????ướ???? ????????í????????

????ướ???? ????:

????ướ???? ????:

 • Bạn sẽ nhận được email từ Tokensoft 24 giờ trước khi mở bán nếu bạn nằm trong danh sách whitelist.

????ướ???? ????:

Để kiểm tra bạn có đủ điều kiện không? Hãy kiểm tra mail và hãy thử đăng nhập vào https://sale.bit.country bằng email và mật khẩu onboard.tokensoft.io đó.

????ướ???? ????:

 • Hoàn thành quy trình thanh toán một cách kiên nhẫn và cẩn thận.

????????à???? ????????ờ ???????????????? ????????ọ???????? 

???????????????????? ???? — ???????????????????????????? ???????????????? (????????????????????????????????????????)
 • Thời gian bắt đầu: 30 tháng 11 lúc 15:00 UTC
 • Thời gian kết thúc: 2 tháng 12 lúc 11:00 UTC
???????????????????? ???? — ???????????????????????????? ???????????????? (???????????????????? ???????????????? ???????????????????? ????????????????????)
 • Thời gian bắt đầu: 2 tháng 12 lúc 15:00 UTC
 • Thời gian kết thúc: cho đến khi sold out
???????????????????? ???? — ???????????????????????? ???????????????? (???????????????????? ???????????????? ???????????????????? ????????????????????)
 • Thời gian bắt đầu: TBC
 • Thời gian kết thúc: TBC hoặc cho đến khi sold out
Các lời mời private Round 1 & Round 2 đã được chuyển đến tất cả những người đóng góp Bit.Country Pioneer Crowdloan trong danh sách pre-whitelist ( node operators, ambassadors, star program, partners & friends.)
Những người sẽ được mời tham gia sự kiện public sale Round 3 bao gồm: các thành viên cộng đồng Tokensoft đã được KYC verified.

????????????-????????????????

 • Đăng nhập ít nhất 30 phút trước khi sự kiện bắt đầu để giảm thời gian chờ
 • Để hoàn tất quy trình, hãy sử dụng một email, một thiết bị, một cửa sổ trình duyệt và một khoản thanh toán và không sử dụng điện thoại di động hoặc kết nối băng thông rộng di động (vì địa chỉ IP có thể thay đổi)
 • Bất kỳ “biến thể” nào cũng có thể gây ra lỗi hoặc vi phạm các điều khoản và làm mất tính đủ điều kiện

???????????????????? ????????á????

Đảm bảo có sẵn tiền trong ví trước khi chương trình sale diễn ra và đủ ETH hoặc DOT làm gas fee.
 • Sử dụng ví Metamask hoặc Polkadot
 • Thanh toán bằng ETH, ERC-20 USDC và ERC-20 USDT (Tất cả gas fee được thanh toán bằng ETH)
Thanh toán bằng DOT (Tất cả gas fee được thanh toán bằng DOT)
 • Cung cấp địa chỉ nhận token NUUM: địa chỉ ví Polkadot của bạn

Lưu ý: địa chỉ ví Ledger không được hỗ trợ

Các khoản thanh toán trực tiếp bên ngoài Tokensoft sẽ được coi là khoản đóng góp cho Bit.Country Treasury
CÁC KHOẢN THANH TOÁN TRỰC TIẾP TỪ CÁC GIAO DỊCH KHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ SẼ MẤT TIỀN

????????á & ????????????????????????????

 • Price: 0.45$
 • Vesting: lock-up 30 ngày, không có thời gian vesting (min $500 đến max $2500)

????????ậ???? ????????????????????

 • Tất cả các token sẽ được phân phối đến địa chỉ ví Polkadot của bạn 30 ngày sau khi Bit.Country & Metaverse.Network trên Polkadot TGE

Bài viết cung cấp thông tin & không phải là khuyên đầu tư.

Source: https://bitcountry.medium.com/bit-country-metaverse-odyssey-event-checklist-e6aaab9de191?fbclid=IwAR3Z-VJ-mAMRyGtF9Rcatq2hlTZQc8Q-346momX8v0ih-UYSLvELc-hNPH8