/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
???????????????? (????????????????) ????????ô???????? ????á???? ????ợ???? ????á???? ????ớ???? ???????????????????????????????? (????????????????) - HiddenGem Team

???????????????? (????????????????) ????????ô???????? ????á???? ????ợ???? ????á???? ????ớ???? ???????????????????????????????? (????????????????)

News

???????????????? (????????????????) ????????ô???????? ????á???? ????ợ???? ????á???? ????ớ???? ???????????????????????????????? (????????????????)

News

???????????????? (????????????????) ????????ô???????? ????á???? ????ợ???? ????á???? ????ớ???? ???????????????????????????????? (????????????????)

News

  • Biconomy đã hợp tác với dYdX để cung cấp gas-free deposits. Người dùng hiện có thể gửi tiền của họ vào dYdX miễn phí. Ngoài ra, Biconomy đã thông báo về việc ra mắt mạng Avalanche. Biconomy là cơ sở hạ tầng giao dịch đa chuỗi để làm cho Web 3.0 trở nên dễ dàng và phổ biến.
  • Người dùng không có USDC cũng có thể swap các ERC20 khác nhau và gửi USDC vào cùng một trx thông qua UI của dYdX , hoàn toàn miễn phí.
  • dYdX Trading Inc sẽ chi trả phí gas của tất cả người dùng mới gửi $1K + USDC cho khoản deposit đầu tiên của họ hoặc $2K + cho các khoản deposit sau đó. Các khoản deposit và swaps không cần gas được giới hạn 3 ngày một lần.
  • dYdX hiện có một trong những trải nghiệm tích hợp liền mạch nhất trong tất cả các loại crypto.
  • Để thử gas free deposits, giao dịch không cần gas, khả năng giao dịch hơn 25 thị trường hàng đầu trên crypto, tất cả trong $DYDX, truy cập: https://trade.dydx.exchange/portfolio/overview