More

  𝐝𝐘𝐝𝐗 (𝐃𝐘𝐃𝐗) 𝐭𝐡ô𝐧𝐠 𝐛á𝐨 𝐡ợ𝐩 𝐭á𝐜 𝐯ớ𝐢 𝐁𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 (𝐁𝐈𝐂𝐎)

  • Biconomy đã hợp tác với dYdX để cung cấp gas-free deposits. Người dùng hiện có thể gửi tiền của họ vào dYdX miễn phí. Ngoài ra, Biconomy đã thông báo về việc ra mắt mạng Avalanche. Biconomy là cơ sở hạ tầng giao dịch đa chuỗi để làm cho Web 3.0 trở nên dễ dàng và phổ biến.
  • Người dùng không có USDC cũng có thể swap các ERC20 khác nhau và gửi USDC vào cùng một trx thông qua UI của dYdX , hoàn toàn miễn phí.
  • dYdX Trading Inc sẽ chi trả phí gas của tất cả người dùng mới gửi $1K + USDC cho khoản deposit đầu tiên của họ hoặc $2K + cho các khoản deposit sau đó. Các khoản deposit và swaps không cần gas được giới hạn 3 ngày một lần.
  • dYdX hiện có một trong những trải nghiệm tích hợp liền mạch nhất trong tất cả các loại crypto.
  • Để thử gas free deposits, giao dịch không cần gas, khả năng giao dịch hơn 25 thị trường hàng đầu trên crypto, tất cả trong $DYDX, truy cập: https://trade.dydx.exchange/portfolio/overview

  Stay in the Loop

  Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

  Latest stories

  - Advertisement - spot_img

  You might also like...

  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x