𝐑𝐞𝐜𝐚𝐩: 𝐆𝐚𝐯𝐢𝐧 𝐖𝐨𝐨𝐝: 𝐃𝐞𝐅𝐢 𝐑𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐈𝐬 “𝐀 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐓𝐡𝐢𝐧𝐠”

Trong clip này Galvin Wood đề cập về các tính năng cũng như lợi ích của mạng lưới Polkadot:
  • Về tính liên kết và bảo mât

Polkadot tạo ra những cầu nối bên trong hệ sinh thái (Inner Brigde) giúp các dự án kết nối với nhau chặt chẽ và đồng thời không làm xóa nhòa đi bản tính của các dự án đó ( Trong clip có lấy ví dụ về các bang tại Mỹ như các dự án và Polkadot giống như United States, liên kết và bảo vệ các bang. )

  • Về Web 3.0 và tiềm năng trong tương lai 
Web 3.0 giúp internet more decentralized, quyền lực sẽ không nằm tập trung tại một đơn vị hay cá nhân giống như centralized system (banks, goverment v…v) tránh được các rủi ro về hệ thống, vì khi tập trung quyền lực vào 1 nơi thì nơi đó sẽ trở thành mục tiêu.
  • Polkadot (DOT) và Cosmos (ATOM)
Gavin Wood nói rằng hệ sinh thái Cosmos có nhiều điểm giống với Polkadot về nhiệm vụ của nó là Bridging và Security cho các dự án. Điều khác là Cosmos tạo ra sự kết nối không đồng bộ như DOT vì các dự án không có cùng Security Mechanism (so sánh giống như 2 bang tại Mỹ kí kết một hợp đồng quân sự dài hạn). Nói nôm na là sự kết nối sẽ không quá chặt chẽ. Còn Polkadot đảm cảo các dự án kết nối trên DOT phải chia sẻ chung một Security Mechanism. ATOM giống như 1 cầu nối giữa các dự án riêng lẻ hơn là 1 mạng lưới đồng bộ như DOT.
  • Về Regulators & DeFi
Luật lệ có thể là một điều tốt nếu nó có thể bảo vệ mạng lưới công nghệ của DeFi. Giúp kiểm soát các dự án sau này rằng các dự án này thực sự là Decentralized Projects.
Repcap & Translator: Từ một member của Hidden Gem ( D Henry ) cảm ơn bạn rất nhiều vì sự đóng góp cho cộng đồng.

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Latest stories

- Advertisement - spot_img

You might also like...

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x