/** code Hien thi Favicon */ /** Ket thuc code Hien thi Favicon */
????????????????????????????????: Facebook Đổi Thương Hiệu Thành Meta Khi Tiêu Điểm Mở Rộng Ra Ngoài Phương Tiện Truyền Thông Mạng Xã Hội - HiddenGem Team

????????????????????????????????: Facebook Đổi Thương Hiệu Thành Meta Khi Tiêu Điểm Mở Rộng Ra Ngoài Phương Tiện Truyền Thông Mạng Xã Hội

News

????????????????????????????????: Facebook Đổi Thương Hiệu Thành Meta Khi Tiêu Điểm Mở Rộng Ra Ngoài Phương Tiện Truyền Thông Mạng Xã Hội

News

????????????????????????????????: Facebook Đổi Thương Hiệu Thành Meta Khi Tiêu Điểm Mở Rộng Ra Ngoài Phương Tiện Truyền Thông Mạng Xã Hội

News

Sự thay đổi tên phản ánh tham vọng ngày càng tăng của Facebook ngoài phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến, một phương tiện mà nó đã giúp xây dựng trong hai thập kỷ qua.

Thứ Năm, Facebook Inc. đã thay đổi tên thông báo của công ty thành Meta – đánh dấu lần đổi thương hiệu lớn đầu tiên cho gã khổng lồ truyền thông mạng xã hội.

Sự thay đổi tên, phản ánh tham vọng sự phát triển của công ty vượt ra ngoài mạng xã hội, đã được CEO Mark Zuckerberg công bố tại hội nghị Facebook Connect. Một bản tin tức đi kèm đã nêu ra tầm nhìn của công ty về việc tạo ra một “siêu thị” kết nối trải nghiệm mạng xã hội trực tuyến và thế giới thực.

Facebook Connect là hội nghị thường niên quy tụ các nhà phát triển thực tế ảo, nhà sáng tạo nội dung và marketers. Sự kiện năm nay tập trung nhiều vào khái niệm về metaverse, đã phát triển mạnh mẽ nhờ công nghệ blockchain.

Việc chuyển sang Meta đã được thực hiện ít nhất là vào mùa hè khi Facebook lần đầu tiên thông báo về việc thành lập một nhóm mới chuyên xây dựng metaverse. Trong một earnings call, gần đây nhất, công ty đã công bố ý định tách Facebook Reality Labs – mảng kinh doanh phần cứng thực tế ảo – sang phân khúc của riêng mình bắt đầu từ quý IV.

Mặc dù thuật ngữ “metaverse” đã trở thành một cụm từ phổ biến đối với các doanh nghiệp đang tìm cách kết nối thế giới ảo và vật lý, việc sử dụng tiền điện tử được coi là một lợi ích chính cho những môi trường này. Đó là bởi vì metaverses cho phép người dùng mua và bán virtual lands, avatars và thậm chí cả các buildings directly.